Statistikken 2003

Verksemd

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

UTLÅN BØKER (NB! inkl ikkje utlån frå buss/båt)

Utlån barnebøker

Utlån bøker, vaksne

Totalt utlån bøker

Bokutlån pr. innbyggjar

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

657 4578 5 235 1899 2385 4 284 2 556 6 963 9 519 2,87

Aurland

460 2127 2 587 1617 2922 4 539 2 077 5 049 7 126 4,00

Balestrand

1783 1149 2 932 1098 2707 3 805 2 881 3 856 6 737 4,48

Bremanger

1500 5880 7 380 2291 5568 7 859 3 791 11 448 15 239 3,74

Eid

951 7155 8 106 5891 7457 13 348 6 842 14 612 21 454 3,72

Fjaler

909 4102 5 011 1690 3977 5 667 2 599 8 079 10 678 3,65

Flora

2746 13358 16 104 10679 9266 19 945 13 425 22 624 36 049 3,16

Førde

3356 17137 20 493 17065 15751 32 816 20 421 32 888 53 309 4,89

Gaular

870 5181 6 051 1338 1917 3 255 2 208 7 098 9 306 3,33

Gloppen

3102 13602 16 704 6308 8585 14 893 9 410 22 187 31 597 5,51

Gulen

167 1474 1 641 759 2226 2 985 926 3 700 4 626 1,89

Hornindal

114 1006 1 120 578 1883 2 461 692 2 889 3 581 3,00

Hyllestad

591 3709 4 300 1104 2542 3 646 1 695 6 251 7 946 5,17

Høyanger

4374 11877 16 251 5149 10650 15 799 9 523 22 527 32 050 7,00

Jølster

1597 4518 6 115 1126 2770 3 896 2 723 7 288 10 011 3,37

Leikanger

305 1832 2 137 586 4445 5 031 891 6 277 7 168 3,27

Luster

2181 6997 9 178 3806 8952 12 758 5 987 15 949 21 936 4,45

Lærdal

285 1239 1 524 703 3771 4 474 988 5 010 5 998 2,75

Naustdal

1527 4801 6 328 2150 4951 7 101 3 677 9 752 13 429 4,92

Selje

428 3701 4 129 1096 2676 3 772 1 524 6 377 7 901 2,59

Sogndal

1797 11756 13 553 9143 12776 21 919 10 940 24 532 35 472 5,31

Solund

187 464 651 715 1954 2 669 902 2 418 3 320 3,67

Stryn

1216 5980 7 196 4250 4804 9 054 5 466 10 784 16 250 2,40

Vik

1983 7692 9 675 3123 2906 6 029 5 106 10 598 15 704 5,41

Vågsøy

650 5624 6 274 1849 4945 6 794 2 499 10 569 13 068 2,06

Årdal

1043 5617 6 660 3760 9214 12 974 4 803 14 831 19 634 3,47

Sogn og Fjordane

34 779 152 556 187 335 89 773 142 000 231 773 124 552 294 556 419 108 3,91

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

 

UTLÅN ANDRE MEDIA (inkl. ikkje utlån frå bokbuss/-båt)

Musikk

Lydbøker

Video/DVD

CD-ROM

Anna

Totalt utlån andre media

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Askvoll

24 36 60 110 30 140 922 1188 2 110 40   40   2 350

Aurland

  1575 1 575   709 709 871 1265 2 136     0 160 4 580

Balestrand

        201 201   4432 4 432         4 633

Bremanger

55 305 360 26 162 188 3864 2170 6 034 120 8 128 2558 9 268

Eid

  493 493   1290 1 290 835 626 1 461       1000 4 244

Fjaler

13 53 66 61 155 216 1190 502 1 692       6 1 980

Flora

231 653 884 1834 1360 3 194 4213 1510 5 723       223 10 024

Førde

378 1861 2 239 2132 2050 4 182 3254 2632 5 886   4 4 711 13 022

Gaular

61 105 166 501 104 605 503 362 865         1 636

Gloppen

2944   2 944       2209 2771 4 980 282 48 330 71 8 325

Gulen

1   1 196 221 417 455 164 619       1 1 038

Hornindal

      15 23 38 1528   1 528         1 566

Hyllestad

      175 273 448 833 527 1 360       395 2 203

Høyanger

215 641 856 735 569 1 304 8788 8254 17 042 818 138 956 1428 21 586

Jølster

61 295 356 203 152 355 172 840 1 012 129   129 329 2 181

Leikanger

60 142 202 201 430 631 2047 4324 6 371 9   9 7 7 220

Luster

371 302 673 1020 638 1 658 4592 5498 10 090 464 58 522 4011 16 954

Lærdal

11 30 41 360 330 690 1000 430 1 430       15 2 176

Naustdal

      1228   1 228 2168 1281 3 449       3 4 680

Selje

      145 110 255 2586 522 3 108         3 363

Sogndal

566 1026 1 592 2208 1571 3 779 8 91 99 286 15 301 489 6 260

Solund

93 119 212 46 11 57 510 510 1 020 5 6 11   1 300

Stryn

4 11 15 493 685 1 178 3969 2017 5 986       42 7 221

Vik

79 14 93 101 74 175 4287 3134 7 421   5 5   7 694

Vågsøy

13 25 38 61 20 81 101 39 140       13 272

Årdal

41 841 882 554 638 1 192 3201   3 201   8 8 3855 9 138

Sogn og Fjordane

5 221 8 527 13 748 12 405 11 806 24 211 54 106 45 089 99 195 2 153 290 2 443 15 317 154 914
For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har utlånstal fordelt på barn og vaksne i statistikken. 
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

 

UTLÅN ALLE MEDIA

Totalt utlån

Utlån pr. innb.

Lån frå bokbuss/bokbåt

Totalt utlån

Utlån pr innb.

Ikkje inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Askvoll

11 869 3,58 4974 16 843 5,08

Aurland

11 706 6,57 602 12 308 6,91

Balestrand

11 370 7,55 1496 12 866 8,55

Bremanger

24 507 6,01 1199 25 706 6,31

Eid

25 698 4,46   25 698 4,46

Fjaler

12 658 4,32 2155 14 813 5,06

Flora

46 073 4,04 5314 51 387 4,51

Førde

66 331 6,08 2076 68 407 6,27

Gaular

10 942 3,91   10 942 3,91

Gloppen

39 922 6,96   39 922 6,96

Gulen

5 664 2,31 2846 8 510 3,47

Hornindal

5 147 4,31   5 147 4,31

Hyllestad

10 149 6,60   10 149 6,60

Høyanger

53 636 11,71 1095 54 731 11,95

Jølster

12 192 4,10   12 192 4,10

Leikanger

14 388 6,56   14 388 6,56

Luster

38 890 7,89 1735 40 625 8,25

Lærdal

8 174 3,75 209 8 383 3,85

Naustdal

18 109 6,63 1225 19 334 7,08

Selje

11 264 3,70 430 11 694 3,84

Sogndal

41 732 6,25   41 732 6,25

Solund

4 620 5,11 2463 7 083 7,84

Stryn

23 471 3,47 3344 26 815 3,96

Vik

23 398 8,07 2642 26 040 8,98

Vågsøy

13 340 2,10 608 13 948 2,20

Årdal

28 772 5,08   28 772 5,08

Sogn og Fjordane

574 022 5,35 34 413 608 435 5,67

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

ANNA VERKSEMD

Besøk

Henvendingar (Referansesp. e.l.)

Brukarorienteringar

Arrangement

Utstillingar

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Askvoll

5200 550 6 6 180 3 3 200 1 1

Aurland

                   

Balestrand

          6 6 84    

Bremanger

14906 2853 5 5 65       8 4

Eid

13177 2686 4 4 74 3 3 47 6 3

Fjaler

7800 312 3 3 45 2 1 50 2 1

Flora

56138 4456 11 11 152 3 2 72 24 8

Førde

88800 8685 6 6 163 17 14 528 15 4

Gaular

5374 456 7 7 114 17 16 334 2  

Gloppen

28734 84 12 6 250 3 2 150    

Gulen

2831 462                

Hornindal

3133 73       2 2 90    

Hyllestad

5985 2500 4 4 50 2 1 70 12 6

Høyanger

51663   12 8 139 26 22 315 12 6

Jølster

4580 2410 26 24 1250 4 2 125 8 5

Leikanger

8700 2700 3 3 90 2 2 85 1  

Luster

38743 5046 32 3 800 4 1 150 23 111

Lærdal

9200 100                

Naustdal

      18 290       1 1

Selje

6179 120 6 6 40 3 3 35    

Sogndal

50819 1792 11 10 230 12 6 542 3  

Solund

2043 90 1 1 10          

Stryn

29120 6370 1 1 17 4 3 159    

Vik

    3 3 31          

Vågsøy

10370 1115 8 8 173 1 1 25    

Årdal

33022   20 18   1     48 24

Sogn og Fjordane

476 517 42 860 181 155 4 163 115 90 3 061 166 174

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

Oppsøkjande verksemd

FJERNLÅN

Antal lånarar

Antal besøk pr år

Antal inst. som får besøk

Antal besøk pr år

Depotsaml.?

Fjernlånsbestillingar

"Fjernlånsdokument"

motteke

sendt ut

motteke

sendt ut

Askvoll

          12 290 285 12

Aurland

          2   500 2

Balestrand

            422 405  

Bremanger

3 16       3 179 172 3

Eid

3 8 4 4 x 12 353 347 8

Fjaler

          15 578 555 12

Flora

          16 1077 1090 22

Førde

    1 13     701 608  

Gaular

    1 7 x 5 207 207 5

Gloppen

    2 6 x     734 0

Gulen

9 43       8 194 178 8

Hornindal

    1 6     367 362  

Hyllestad

    2 8 x 15 435 420 12

Høyanger

5 17 4 12 x 30 648 572 30

Jølster

4 23 2 4 x     249  

Leikanger

          32 242 221 18

Luster

4 12 4 18 x 11 439 406 56

Lærdal

          5 105 97 3

Naustdal

          8 175 167 5

Selje

    2 3 x 3 172 162 3

Sogndal

          400 598 581 371

Solund

3 3 1 1   12 170 166 12

Stryn

              911  

Vik

4 5       5 195 187 5

Vågsøy

5 6 2 4   13 925 905 10

Årdal

    4 16 x   739 739  

Sogn og Fjordane

40 133 30 102 9 607 9 211 11 226 597

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

Samarbeid

Formalisert samarbeid:

m/ grunnskule

m/vidaregåande

m/andre skular

om fjernstudentar

m/arkiv

m/museum

om servicetorg

andre

Askvoll

               

Aurland

               

Balestrand

               

Bremanger

x              

Eid

               

Fjaler

               

Flora

x              

Førde

              Fylkesbiblioteket

Gaular

x              

Gloppen

x              

Gulen

               

Hornindal

x              

Hyllestad

x             Barnehagar

Høyanger

  x            

Jølster

x              

Leikanger

x              

Luster

x             Barnehagar

Lærdal

               

Naustdal

               

Selje

x             Barnehage

Sogndal

x x     x x    

Solund

               

Stryn

  x            

Vik

               

Vågsøy

        x      

Årdal

x x     x      

Sogn og Fjordane

12 4 0 0 3 1 0 4


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 14.06.04 , av Anja Angelskår Mjelde