Statistikken 2003

Ressursar

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Avdelingar

Komb.bibl. av desse

Areal

Nye lokale i m2

Oppussa
lokale, m2

Avdelingar lagt ned

Lesesals- og studieplassar

Bokbåt

Bokbuss

Stoppestadar for båt/buss

v/hovudbibl.

v/avdelingane

Askvoll

2 2 398

 

    6 4 x x 7

Aurland

1 1 210

210

    0 0 x   3

Balestrand

2    160

  

  1 1 0 x   2

Bremanger

6     506       5 0 x x 4

Eid

3 2 628

   

    4 6      

Fjaler

3 1 193

   

    3 2   x 4

Flora

3 1 576     1 20 6 x x 22

Førde

1    550

  

    20 0   x 8

Gaular

3    355

   

    14 10      

Gloppen

3 2 650

 

    30 15      

Gulen

4   386

 

    5 0 x   5

Hornindal

1   245

 

    15 0      

Hyllestad

1   167

 

    0 0      

Høyanger

7 4 975

   

    10 19 x x 6

Jølster

2 1 215

   

215   0 10      

Leikanger

1   282

 

    6 0      

Luster

4 1  

   

  3 10 10 x   3

Lærdal

1   264

 

    4 0 x   1

Naustdal

1 1 212

  

212   4 0   x 3

Selje

3 1 329

 

    8 4 x   1

Sogndal

2   620

 

    23 0      

Solund

1    

 

    0 0 x   6

Stryn

1   313

 

    30 0 x x 11

Vik

5 5  

  

    16 12 x   2

Vågsøy

3   650

 

    6 4 x   2

Årdal

2   640

 

    20 8      

Sogn og Fjordane

66

22

9 524

210

427 5 260 110 14 8

90

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Hovudbibl., timar ope

Avdelingane, timar ope

etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Askvoll

6 27 46  

  

2 2 42  

  

Aurland

4 22 52 x

  

      1

  

Balestrand

6 12 46  

  

2 2 46  

  

Bremanger

4 15 48  

  

5 17 42 1

  

Eid

3 28 48  

  

4 8 42  

  

Fjaler

1 16 52 x

  

2,5 6 40  

 

Flora

6 34 52 x

  

4 10,5 38  

 

Førde

9 41 52 x

  

       

 

Gaular

3 15 48  

  

4 16 42  

 

Gloppen

8 41 52 x

  

3 24 42  

 

Gulen

3 4 40  

  

7 9 40  

 

Hornindal

3 43 50 x

  

       

 

Hyllestad

2 19 48  

  

       

 

Høyanger

3 33 52 x

  

6,75 13,15 42  

 

Jølster

2 14 48  

  

4 7 48  

 

Leikanger

4 13 50 x

  

       

 

Luster

2 21 52 x

  

5,5 13 42 1

 

Lærdal

4 16 46  

  

       

 

Naustdal

3 15 52 x

  

       

  

Selje

4 12 45  

  

5,5 11 42  

 

Sogndal

4 34 52 x

  

1 4 42 1

  

Solund

5 12 45  

    

       

 

Stryn

2 46 52 x

  

       

 

Vik

7 12 42  

  

6 12 42  

 

Vågsøy

6 23 47  

  

3 8 44  

 

Årdal

3 28 52  

  

3 23,5 52  

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

12

  0

      4

0

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Biblioteksjef m/ fagutd.

Biblioteksjef u/ fagutd.

Fagutdanna bibliotekar

Kontorfagleg personale

Andre tilsette

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Askvoll

      1   1         2 0,65   1 0,21

Aurland

1   1               2 1,2      

Balestrand

        1 0,5         1 0,07   1 0,04

Bremanger

1   1               6 0,97      

Eid

        1 0,8   1 0,5   1 0,8      

Fjaler

        1 0,85         1 0,16      

Flora

1   1       1   1   4 1,6      

Førde

1   1         2 1,65 1 4 2,27      

Gaular

  1 0,7               1 0,88      

Gloppen

1   1       1   0,5 1 2 1,52   2 0,92

Gulen

  1 0,27               3 0,27   1 0,03

Hornindal

        1 0,5         1 0,15      

Hyllestad

        1 0,5         1 0,5      

Høyanger

1   1             2 5 2,667   1 0,16

Jølster

        1 0,7         1 0,25      

Leikanger

        1 0,5         1 0,84      

Luster

1   1               3 1      

Lærdal

        1 0,75                  

Naustdal

        1 0,9         2 0,49      

Selje

        1 0,5         2 0,9   1 0,05

Sogndal

  1 0,9       1 1 1,6   3 1,15      

Solund

        1 0,6               2 0,7

Stryn

  1 0,8       1   1            

Vik

        1 0,64         3 0,52      

Vågsøy

  1 0,8               3 0,86      

Årdal

1   1       1   1   2 1,58      

Sogn og Fjordane

8 5 11,47 1 12 8,74 5 4 7,25 4 54 21,297 0 9 2,11

 

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Heiltidstilsette totalt

Deltidstilsette totalt

Årsverk totalt

Vakttimar pr veke *

Personaltimar pr veke **

Prosentdel av personalressursane brukt til publikumsbetjening

Askvoll

1 3 1,86 29 61,9 46,8

Aurland

1 2 2,2 25 82,5 30,3

Balestrand

0 3 0,61 14 21,4 65,4

Bremanger

1 6 1,97 38 73,9 51,4

Eid

0 3 2,1 51 78,8 64,7

Fjaler

0 2 1,01 22 37,9 58

Flora

2 4 3,6 70 135 51,9

Førde

2 6 4,92 70 184,5 37,9

Gaular

0 2 1,58 31 59,3 52,3

Gloppen

3 4 3,94 64 113,3 56,5

Gulen

0 5 0,57 13 20,3 64

Hornindal

0 2 0,65 24,4 24,4 100

Hyllestad

0 2 1 19 37,5 50,7

Høyanger

3 6 3,827 79,15 137,5 57,6

Jølster

0 2 0,95 21 35,6 59

Leikanger

0 2 1,34 26 50,3 51,7

Luster

1 3 2 34 75 45,3

Lærdal

0 1 0,75 16 28,1 56,9

Naustdal

0 3 1,39 15 52,1 28,8

Selje

0 4 1,45 23 52,5 43,8

Sogndal

1 5 3,65 58 136,9 42,4

Solund

0 3 1,3 12 22,5 53,3

Stryn

1 1 1,8 67,5 67,5 100

Vik

0 4 1,16 24 43,5 55,2

Vågsøy

0 4 1,66 35 62,3 56,2

Årdal

2 2 3,58 80 134,3 59,6

Sogn og Fjordane

18 84 50,867 961,05 1828,8  
* Vakttimar = opningstid * tal personar på vakt
** Personaltimar = (årsverk totalt - årsverk "andre") * 37,5


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 14.06.04 , av Anja Angelskår Mjelde