Statistikken 2003

Kommuneopplysningar

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

Namn

Gate 

Postadresse 

Postnr

Poststad

Telefon

Faks

Askvoll

Askvoll bibliotek

       6980 Askvoll 57733333  

Aurland

Aurland folkebibliotek

ABU P.b. 74 5741 Aurland 57631840 57631849

Balestrand

Balestrand folkebibliotek

   Postboks 153 6899 Balestrand 57691418 57691205

Bremanger

Bremanger folkebibliotek

Rådhuset Postboks 104 6721 Svelgen 57796420 57796301

Eid

Eid folkebibliotek

Kaivegen 1 Postboks  214 6771 Nordfjordeid 57860864 57861703

Fjaler

Fjaler folkebibliotek

p.b.53 6961 Dale 6961 Dale i Sunnfjord 57738017 57738001

Flora

Flora folkebibliotek

Markegt. 51 Postboks  73 6901 Florø 57756055 57756048

Førde

Førde bibliotek

Førdehuset Postboks 144 6801 Førde 57721910 57721909

Gaular

Gaular folkebibliotek

   6973 Sande i Sunnfjord 6973 Sande i Sunnfjord 57717560 57718501

Gloppen

Gloppen folkebibliotek

Firdavegen 21 6823 Sandane 6823 Sandane 57866232 57866630

Gulen

Gulen folkebibliotek

   - 5966 Eivindvik 57784200 57782099

Hornindal

Hornindal bibliotek

   Postboks 24 6761 Hornindal 57879816 57879801

Hyllestad

Hyllestad folkebibliotek

   Kommunehuset 6957 Hyllestad 57789540 57788695

Høyanger

Høyanger bibliotek

Marcus Thranesgt. 3 Postboks  124 6991 Høyanger 57711590 57713791

Jølster

Jølster folkebibliotek

     6843 Skei i Jølster 57726148 57726101

Leikanger

Leikanger folkebibliotek

Sognefjordvegen 46 Sognefjordvegen 46 6863 Leikanger 57653139 57655608

Luster

Luster folkebibliotek

Pyramiden senter Postboks  94 6866 Gaupne 57685653 57685651

Lærdal

Lærdal folkebibliotek

Skulevegen 11 P.B. 83 6886 Lærdal 57641340 57641201

Naustdal

Naustdal bibliotek

  Postboks  43 6806 Naustdal 57816116 57816101

Selje

Selje folkeboksamling

  6740 Selje 6740 Selje 57856700 57857498

Sogndal

Sogndal bibliotek

Hovevegen 2 Postboks 154 6851 Sogndal 57629660 57629661

Solund

Solund folkebibliotek

  Postboks 83 6921 Hardbakke 57786237 577-6201

Stryn

Stryn folkebibliotek

Tinggata 18 Postboks 355 6782 Stryn 57874764 57874869

Vik

Vik folkebibliotek

  Pb. 4 6891 Vik i Sogn 57698025  

Vågsøy

Vågsøy folkebibliotek

Gate 1 Postboks  254 6701 Måløy 57850015 57851833

Årdal

Årdal bibliotek

  Boks 184 6882 Øvre Årdal 57665373 57665455

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

Biblioteksjefens overordna

Politisk organ biblioteket er tilknytta

Reglem. på gr.lag av SBs veil. retn.linjer?

Biblioteksjef (/ansvarleg for opplysningane)

Askvoll

Skulesjefen Undervisningsutvalet x Randi Bjørneset

Aurland

Skule og kultur Kultur   Andreas Buzzi Nøttestad

Balestrand

plan- og utvilingssjef plan og utvikling   Svanhild Mjåtveit Hundseth

Bremanger

Kultursjef Oppvekst- og kulturutvalet x Randi Tveit Solheim

Eid

Skule- og fritidssjefen Skule- og fritid x Liv Wedvik

Fjaler

Tenesteleiar på kultur Formannskap/kommunestyre   Hjørdis Åsnes

Flora

Kultursjef Kultur- og oppvekstutvalet x Eli Johanne Eidsvik

Førde

Kultursjef Kulturutval   Marie Dombestein

Gaular

Skule- og kultursjef Skule- og kultururval x Svanhild Oppedal

Gloppen

Kultursjefen Nærings- og kulturutvalet x Torill Berge

Gulen

Plan- og utviklingssjef Hovudutval for plan og utvikling x Marit Sandal

Hornindal

Oppvekstsjefen Oppvekstutvalet   Atle Espe

Hyllestad

Seksjonsjef for oppvekst, kultur og underv. Formannskap   Sigrid Solberg

Høyanger

Oppvekstsjefen Formannskap x Jorun Systad

Jølster

rådmann formannskapet x Grete Skaar Sunde

Leikanger

Sektorleiar Oppvekst og omsorg Formannskapet   Ole Opheim Røthe

Luster

Rådmann Luster forvaltningsråd x Ellen Pauline Borch Veum

Lærdal

Tjenesteleiar Kommunestyret   Gerd Berit Tønjum

Naustdal

Rådgjevar for oppvekst og kultur Skule og kulturutvalget x Britt Press Kringlen

Selje

Driftsrådgjevar Oppvekst og kultur x Eli Eide Årevik

Sogndal

Tenesteleiar for kultur og kundetorg Kommunestyret x Gerd Vik

Solund

Næring- og kultursjef Solund formannskap x Randi Storøy

Stryn

Skule- og kultursjef Skule og kultur   Anne Jorunn Røsøvåg Nesje

Vik

Leiar for plan og utvikling Skule og oppvekst x Liv Rege Engan

Vågsøy

Rådmann Kultur- og oppvekstutvalet   Gunhild Eliassen

Årdal

Leiar for kultur Formannskap, Kom.styre, Pol. Utv.utval x Gry Hatlelid

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

E-post

URL til heimeside

Tal barn 01.01.03

Tal vaksne 01.01.03

Tal innb. 01.01.03

Askvoll

biblioteket@its2000.no http://www.hafs.ws.no 659 2 655 3 314

Aurland

aurland.folkebibl@aurland.kommune.no http://www.aurland.folkebibl.no/ 356 1 425 1 781

Balestrand

bfolkebi@online.no   325 1 180 1 505

Bremanger

brembib@bremanger.kommune.no http://www.bremanger.kommune.no/brembib/ 784 3 293 4 077

Eid

biblioteket@eid.kommune.no http://eid.kommune.no/ 1 255 4 507 5 762

Fjaler

biblioteket@fjaler.kommune.no   523 2 404 2 927

Flora

biblioteket@flora.kommune.no http://www.flora.kommune.no 2 611 8 781 11 392

Førde

marie.dombestein@forde.kommune.no http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm 2 634 8 272 10 906

Gaular

biblioteket@gaular.kommune.no http://www.gaular.folkebibl.no/ 578 2 219 2 797

Gloppen

gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no http://gloppen.kommune.no/bibliotek/ 1 156 4 583 5 739

Gulen

gulenbib@online.no   505 1 945 2 450

Hornindal

atle.espe@hornindal.kommune.no http://www.hornindal.kommune.no/index.asp 280 915 1 195

Hyllestad

hyllestad_bibliotek@hotmail.com http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/hyllestad/index.htm 309 1 228 1 537

Høyanger

jorun.systad@hoyanger.kommune.no http://www.hoyanger.folkebibl.no 945 3 634 4 579

Jølster

bibliotek@jolster.kommune.no   655 2 319 2 974

Leikanger

leik-bib@leikanger.folkebibl.no http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm 441 1 752 2 193

Luster

gaupne@luster.folkebibl.no http://www.luster.folkebibl.no 1 038 3 888 4 926

Lærdal

Laerdal.bibliotek@laerdal. kommune.no   437 1 743 2 180

Naustdal

bibliotek@naustdal.kommune.no http://www.naustdal.kommune.no/bibliotek/ 570 2 161 2 731

Selje

biblioteket.selje@selje.online.no   643 2 403 3 046

Sogndal

skranke@sogndal.folkebibl.no http://www.sogndal.folkebibl.no 1 421 5 259 6 680

Solund

bibliotek@solund.kommune.no   161 743 904

Stryn

postmottak.bib@stryn.kommune.no http://www.stryn.kommune.no 1 397 5 371 6 768

Vik

bibliotek@vik.kommune.no   514 2 387 2 901

Vågsøy

vagsoy@c2i.net   1 274 5 075 6 349

Årdal

bibloev@ardal.kommune.no http://ardal.kommune.no/ 1 015 4 646 5 661
Sogn og Fjordane     22 486 84 788 107 274


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 11.06.04 , av Anja Angelskår Mjelde