Statistikken 2003

IKT

Datamaskiner Tilgang til og rettleiing i bruk av internett

Kommune

DATAMASKINER

- med internettilgang

- med tilgang eigen katalog

- med tilgang andre ressursar

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt i biblioteket

Askvoll

7 3 10   2 2 7 3 10 7 3 10

Aurland

2 2 4 3 2 5 2 2 4 3 2 5

Balestrand

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Bremanger

6 4 8 6 4 8 6 4 8 6 4 8

Eid

10 11 13 10 11 13 4 5 7 12 13 15

Fjaler

6 2 6   1 1 6 2 8 6 2 8

Flora

2 4 6 1 4 5 1 4 5 4 4 8

Førde

7 7 15 8 7 15 7 7 15 8 7 15

Gaular

3 2 5 3 2 5 3 2 5 3 2 5

Gloppen

14 6 19 14 6 19 10 4 14 14 6 21

Gulen

2 3 3   1 1 0 1 1 2 3 3

Hornindal

3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4

Hyllestad

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Høyanger

6 7 12 6 10 15 6 7 12 6 10 15

Jølster

2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

Leikanger

2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4

Luster

3 9 8   4 5   1 2 5 5 9

Lærdal

1 2 3   2 2 1 2 3 1 2 3

Naustdal

4 1 5   1 1 4 2 6 4 2 6

Selje

3 3 3 1 4 4 4 5 5 5 8 8

Sogndal

7 6 13 7 6 13 7 6 13 7 6 13

Solund

1 1 2   1 1 1 1 2 1 1 2

Stryn

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Vik

6 4 10 4 1 5 7 5 10 7 5 10

Vågsøy

1 1 1   1 1 2 3 3 2 3 3

Årdal

5 4 9 5 4 9 6 4 1 6 4 10

Sogn og Fjordane

106 93 174 76 85 147 94 81 153 119 103 196

Datamaskiner Tilgang til og rettleiing i bruk av internett

Kommune

% av bestanden reg. i elektronisk katalog (ca-tal)

Katalog tilgjengeleg  på internett?

Antal avdelingar med tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum rettleiing i bruk av internett

Askvoll

60 %   2 2 1

Aurland

  x 1 1  

Balestrand

    1 1  

Bremanger

85 % x 3 3 2

Eid

100 % x 3 3 3

Fjaler

89 %   2 1 1

Flora

92 %   1 1 1

Førde

98 % x 1 1 1

Gaular

100 % x 3 3 3

Gloppen

56 % x 3 3 3

Gulen

74 %   2 1  

Hornindal

88 % x 1 1 1

Hyllestad

98 %   1 1  

Høyanger

71 % x 5 4 2

Jølster

58 %   2 2  

Leikanger

100 % x 1 1  

Luster

  x 3 2 2

Lærdal

100 %   1 1 1

Naustdal

106 %   1 1  

Selje

99 %   3 3 1

Sogndal

74 % x 1 1 1

Solund

    1 1 1

Stryn

  x 1 1 1

Vik

    5 4 1

Vågsøy

97 %   1 1  

Årdal

100 % x 2 2 2

Sogn og Fjordane

 

13 51 46 28


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 14.06.04 , av Anja Angelskår Mjelde