Statistikken 2002

Verksemd

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

UTLÅN BØKER (NB! inkl ikkje utlån frå buss/båt)

Utlån barnebøker

Utlån bøker, vaksne

Totalt utlån bøker

Bokutlån pr. innbyggjar

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

811

3 832

4 643

1 474

1 893

3 367

2 285

5 725

8 010

2,40

Aurland

634

2 428

3 062

2 127

2 347

4 474

2 761

4 775

7 536

4,17

Balestrand

4 421

2 556

6 977

1 584

2 376

3 960

6 005

4 932

10 937

7,26

Bremanger

1 589

5 944

7 533

2 207

5 441

7 648

3 796

11 385

15 181

3,71

Eid

1 228

6 470

7 698

5 863

6 627

12 490

7 091

13 097

20 188

3,51

Fjaler

507

3 206

3 713

1 366

3 533

4 899

1 873

6 739

8 612

2,93

Flora

2 018

8 941

10 959

9 488

6 814

16 302

11 506

15 755

27 261

2,41

Førde

3 423

17 776

21 199

17 023

15 096

32 119

20 446

32 872

53 318

4,95

Gaular

685

4 673

5 358

1 279

1 790

3 069

1 964

6 463

8 427

2,98

Gloppen

2 577

11 692

14 269

5 687

8 042

13 729

8 264

19 734

27 998

4,90

Gulen

180

1 686

1 866

883

2 776

3 659

1 063

4 462

5 525

2,23

Hornindal

137

1 029

1 166

614

1 717

2 331

751

2 746

3 497

2,92

Hyllestad

481

3 506

3 987

1 007

2 265

3 272

1 488

5 771

7 259

4,75

Høyanger

4 585

10 493

15 078

5 112

10 267

15 379

9 697

20 760

30 457

6,58

Jølster

2 165

5 918

8 083

1 855

3 535

5 390

4 020

9 453

13 473

4,52

Leikanger

376

1 884

2 260

1 706

3 119

4 825

2 082

5 003

7 085

3,22

Luster

3 798

10 114

13 912

5 259

10 228

15 487

9 057

20 342

29 399

5,92

Lærdal

347

860

1 207

823

3 772

4 595

1 170

4 632

5 802

2,66

Naustdal

618

3 668

4 286

1 035

3 744

4 779

1 653

7 412

9 065

3,30

Selje

309

3 345

3 654

862

2 417

3 279

1 171

5 762

6 933

2,28

Sogndal

2 109

9 538

11 647

9 600

10 821

20 421

11 709

20 359

32 068

4,86

Solund

156

527

683

592

2 051

2 643

748

2 578

3 326

3,61

Stryn

1 097

7 092

8 189

4 046

5 278

9 324

5 143

12 370

17 513

2,60

Vik

2 476

5 778

8 254

3 268

2 868

6 136

5 744

8 646

14 390

4,94

Vågsøy

789

6 276

7 065

1 928

5 802

7 730

2 717

12 078

14 795

2,32

Årdal

957

4 620

5 577

3 544

9 344

12 888

4 501

13 964

18 465

3,23

Sogn og Fjordane

38 473

143 852

182 325

90 232

133 963

224 195

128 705

277 815

406 520

3,79

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

 

UTLÅN ANDRE MEDIA (inkl. ikkje utlån frå bokbuss/-båt)

Musikk

Lydbøker

Video/DVD

CD-ROM

Anna

Totalt utlån andre media

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Barn

Vaksne

Totalt

Askvoll

300

202

502

243

237

480

855

863

1 718

30

 

30

 

2 730

Aurland

185

450

635

800

1 080

1 880

922

1 421

2 343

92

 

92

63

5 013

Balestrand

 

 

 

225

203

428

 

5 778

5 778

 

 

 

 

6 206

Bremanger

22

343

365

153

140

293

3 494

2 062

5 556

100

13

113

1 722

8 049

Eid

 

340

340

37

208

245

1 012

537

1 549

 

 

 

1 500

3 634

Fjaler

 

 

 

48

88

136

1 116

807

1 923

 

 

 

6

2 065

Flora

102

707

809

1 730

1 402

3 132

3 980

422

4 402

 

 

 

165

8 508

Førde

202

1 472

1 674

2 362

1 553

3 915

3 224

2 378

5 602

 

11

11

1 309

12 511

Gaular

80

116

196

529

105

634

301

447

748

 

 

 

 

1 578

Gloppen

2 696

 

2 696

  

 

0

1 996

2 431

4 427

 

 

 

103

7 226

Gulen

2

 

2

185

285

470

547

241

788

 

 

 

2

1 262

Hornindal

 

 

 

58

17

75

1 879

 

1 879

 

 

 

 

1 954

Hyllestad

 

 

 

184

101

285

745

478

1 223

 

 

 

370

1 878

Høyanger

267

741

1 008

646

475

1 121

10 837

6 204

17 041

814

175

989

1 418

21 577

Jølster

130

213

343

157

40

197

1 302

109

1 411

 

 

 

663

2 614

Leikanger

72

153

225

183

391

574

1 861

4 119

5 980

15

 

15

 

6 794

Luster

 

331

331

 

888

888

4 851

5 196

10 047

491

 

491

1 293

13 050

Lærdal

18

31

49

331

247

578

745

374

1 119

 

 

 

15

1 761

Naustdal

 

 

 

799

 

799

2 971

1 375

4 346

 

 

 

10

5 155

Selje

6

 

6

203

122

325

2 638

609

3 247

 

 

 

18

3 596

Sogndal

515

852

1 367

1 695

1 693

3 388

6

107

113

302

5

307

615

5 790

Solund

96

51

147

193

9

202

515

482

997

8

10

18

5

1 369

Stryn

 

47

47

 

1 226

1 226

0

4 826

4 826

 

 

 

 

6 099

Vik

22

37

59

25

169

194

3 082

1 681

4 763

 

 

 

 

5 016

Vågsøy

14

28

42

64

23

87

118

42

160

 

 

 

8

297

Årdal

 

811

811

826

826

 

2 693

2 693

 

 

 

3 437

7 767

Sogn og Fjordane

4 729

6 925

11 654

10 850

11 528

22 378

48 997

45 682

94 679

1 852

214

2 066

12 722

143 499

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har utlånstal fordelt på barn og vaksne i statistikken. 
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

 

UTLÅN ALLE MEDIA

Totalt utlån

Utlån pr. innb.

Lån frå bokbuss/bokbåt

Totalt utlån

Utlån pr innb.

Ikkje inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Inkludert lån frå bokbuss/bokbåt

Askvoll

10 740

3,21

5 049

15 792

4,72

Aurland

12 549

6,94

835

13 391

7,41

Balestrand

17 143

11,38

1 173

18 327

12,17

Bremanger

23 230

5,68

1 308

24 544

6,00

Eid

23 822

4,14

 

23 826

4,14

Fjaler

10 677

3,64

2 580

13 261

4,52

Flora

35 769

3,16

4 864

40 636

3,59

Førde

65 829

6,12

1 621

67 456

6,27

Gaular

10 005

3,54

  

10 009

3,54

Gloppen

35 224

6,16

 

35 230

6,16

Gulen

6 787

2,74

2 441

9 231

3,73

Hornindal

5 451

4,55

   

5 456

4,56

Hyllestad

9 137

5,98

 

9 143

5,98

Høyanger

52 034

11,23

936

52 981

11,44

Jølster

16 087

5,40

 

16 092

5,40

Leikanger

13 879

6,31

 

13 885

6,31

Luster

42 449

8,54

1 782

44 240

8,90

Lærdal

7 563

3,47

274

7 840

3,60

Naustdal

14 220

5,17

1 663

15 888

5,78

Selje

10 529

3,47

427

10 959

3,61

Sogndal

37 858

5,73

 

37 864

5,73

Solund

4 695

5,10

2 394

7 094

7,70

Stryn

23 612

3,51

3 897

27 513

4,09

Vik

19 406

6,66

2 044

21 457

7,36

Vågsøy

15 092

2,36

668

15 762

2,47

Årdal

26 232

4,59

 

26 237

4,60

Sogn og Fjordane

550 019

5,13

33 956

583 980

5,44

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

ANNA VERKSEMD

Besøk

Henvendingar (Referansesp. e.l.)

Brukarorienteringar

Arrangement

Utstillingar

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Frammøtt

Totalt

For barn

Askvoll

5 100

475

10

10

150

  

  

  

3

3

Aurland

15 000

310

  

  

  

   

 

 

   

Balestrand

 

 

2

1

33

1

1

42

   

Bremanger

13 984

2 826

2

2

36

 

 

 

8

2

Eid

16 594

2 865

7

7

140

8

8

328

8

4

Fjaler

9 920

300

2

1

23

1

1

16

 

 

Flora

53 950

4 875

11

11

224

3

3

95

14

4

Førde

90 500

9 550

2

 

12

33

28

653

17

10

Gaular

5 345

491

7

7

110

7

6

85

6

1

Gloppen

30 187

 

8

8

 

13

 

310

 

 

Gulen

3 631

566

 

  

   

  

5

66

 

 

Hornindal

3 363

93

1

1

28

2

2

116

   

 

Hyllestad

6 050

2 500

2

2

25

2

1

32

12

6

Høyanger

47 561

 

13

5

105

26

15

656

20

9

Jølster

5 000

3 000

27

22

1 000

4

3

150

10

5

Leikanger

9 000

2 500

1

1

30

2

2

100

1

 

Luster

31 801

5 267

35

20

800

4

1

200

20

7

Lærdal

 

 

  

  

  

4

 

60

 

 

Naustdal

12 454

512

 

 

 

1

1

80

 

 

Selje

5 659

25

10

9

105

  

 

 

 

 

Sogndal

47 994

2 692

12

12

285

9

2

467

13

 

Solund

2 031

150

2

1

23

 

 

 

 

 

Stryn

29 846

5 182

6

4

84

1

1

50

1

1

Vik

 

 

3

3

32

2

2

41

3

3

Vågsøy

11 440

1 310

12

10

252

3

3

68

 

 

Årdal

27 677

  

18

14

 

6

3

 

50

25

Sogn og Fjordane

484 087

45 489

193

151

3 497

132

88

3 615

186

80

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

Oppsøkjande verksemd

FJERNLÅN

Antal lånarar

Antal besøk pr år

Antal inst. som får besøk

Antal besøk pr år

Depotsaml.?

Fjernlånsbestillingar

"Fjernlånsdokument"

motteke

sendt ut

motteke

sendt ut

Askvoll

 

 

 

 

 

10

370

374

10

Aurland

 

 

2

2

x

20

498

514

20

Balestrand

 

 

 

 

x

 

210

204

 

Bremanger

6

22

4

 

 

 

183

172

 

Eid

3

10

4

4

x

16

415

400

14

Fjaler

 

 

3

1

x

5

595

565

3

Flora

 

 

 

 

 

8

757

754

14

Førde

 

 

1

12

 

 

765

726

 

Gaular

 

 

1

10

x

 

 

243

 

Gloppen

 

 

6

10

x

 

 

549

 

Gulen

10

37

 

 

 

14

223

239

8

Hornindal

 

 

1

6

 

  

257

251

 

Hyllestad

 

 

1

0

x

10

262

247

10

Høyanger

4

8

2

12

x

20

568

507

20

Jølster

4

24

1

2

x

 

354

314

 

Leikanger

 

 

 

 

 

29

253

210

27

Luster

4

12

3

16

x

8

553

584

40

Lærdal

 

 

 

 

 

14

273

265

10

Naustdal

 

 

 

 

 

4

168

161

4

Selje

 

 

1

1

x

 

156

138

 

Sogndal

 

 

 

 

 

38

500

547

57

Solund

2

2

1

1

 

8

198

195

8

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

1 029

12

Vik

4

7

 

 

 

5

180

168

5

Vågsøy

7

6

3

8

 

5

979

927

5

Årdal

 

 

3

12

x

5

697

651

5

Sogn og Fjordane

44

128

37

97

12

219

9 414

10 934

272

Utlån bøker Utlån andre media Totalt utlån alle media Besøk, brukarorienteringar, arrangement
Oppsøkjande verksemd Fjernlån Samarbeid

Kommune

Samarbeid

Formalisert samarbeid:

m/ grunnskule

m/vidaregåande

m/andre skular

om fjernstudentar

m/arkiv

m/museum

om servicetorg

andre

Askvoll

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurland

x

 

 

 

 

 

 

 

Balestrand

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger

x

 

 

 

 

 

 

 

Eid

 

 

  

 

 

 

 

 

Fjaler

x

 

 

 

 

 

 

Samarbeid om turistinformasjon

Flora

x

 

 

 

 

 

 

 

Førde

x

 

 

 

 

 

 

Fylkesbibliotek

Gaular

x

 

 

 

 

 

 

 

Gloppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulen

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornindal

x

 

 

 

 

 

 

 

Hyllestad

x

 

 

 

 

 

 

barnehagane i kommunen

Høyanger

x

x

 

 

 

 

 

 

Jølster

x

 

 

 

 

 

 

 

Leikanger

x

  

 

 

 

 

 

 

Luster

x

 

 

 

 

 

 

barnehagar

Lærdal

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

x

 

 

  

 

 

 

 

Selje

x

 

 

 

 

 

 

Barnehage

Sogndal

x

x

 

 

 x

x

 

 

Solund

 

 

 

 

 

 

 

 

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågsøy

 

 

 

 

x

 

 

 

Årdal

x

x

  

 

x

 

 

AOF

Sogn og Fjordane

16

3

0

0

3

1

 0

6


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 08.05.03 , av Anja Angelskår Mjelde