Statistikken 2002

Ressursar

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Avdelingar

Komb.bibl. av desse

Areal

Nye lokale i m2

Avdelingar lagt ned

Lesesals- og studieplassar

Bokbåt

Bokbuss

Stoppestadar for båt/buss

v/hovudbibl.

v/avdelingane

Askvoll

2

2

398

 

1

6

4

x

x

8

Aurland

1

 

182

 

 

0

0

x

  

3

Balestrand

2

 

160

 

 

1

0

x

 

2

Bremanger

6

 

506

118

 

5

0

x

x

4

Eid

3

2

628

 

 

4

6

  

   

 

Fjaler

3

1

193

 

 

0

0

 

x

4

Flora

3

1

576

150

 

20

6

x

x

21

Førde

1

 

550

 

 

20

0

 

x

8

Gaular

3

 

355

 

 

14

10

 

 

 

Gloppen

3

2

400

 

 

27

0

 

 

 

Gulen

4

 

386

 

   

5

0

x

 

5

Hornindal

1

 

245

 

 

15

0

 

 

 

Hyllestad

1

 

167

 

 

0

0

 

 

 

Høyanger

7

4

975

   

 

15

10

x

x

9

Jølster

2

1

317

   

   

10

0

 

 

 

Leikanger

1

 

282

 

   

6

0

 

 

 

Luster

7

2

 

   

 

10

10

 x

 

3

Lærdal

1

   

264

 

   

4

0

x

 

1

Naustdal

1

 

130

  

 

0

0

 

x

3

Selje

3

1

328

 

 

8

4

x

 

1

Sogndal

2

 

620

 

 

23

0

 

 

 

Solund

1

 

 

 

 

0

0

x

 

6

Stryn

2

 

432

 

1

45

4

x

x

12

Vik

5

 5

 

 

  

16

12

x

 

2

Vågsøy

3

 

650

 

 

6

4

x

 

2

Årdal

2

 

640

 

 

20

8

 

  

 

Sogn og Fjordane

70

21

9 384

268

2

280

78

14

8

94

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Hovudbibl., timar ope

Avdelingane, timar ope

etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Etter 17

Totalt

Veker pr år

Laurdagsope

Søndagsope

Askvoll

6

27

46

  

  

2

2

42

 

  

Aurland

5

20

52

x

  

 

 

 

 

  

Balestrand

6

12

46

  

  

2

2

46

 

  

Bremanger

4

15

48

  

  

5

17

42

x

  

Eid

3

28

48

  

  

2

10

42

 

  

Fjaler

2

22

52

x

  

3,5

10

40

x

 

Flora

6

34

52

x

  

4

10,5

38

 

 

Førde

9

41

52

x

  

 

 

 

 

 

Gaular

3

13

48

 

  

4

16

42

 

 

Gloppen

8

40

52

x

  

3

29

42

 

 

Gulen

6

10

46

 

  

9

11

42

  

 

Hornindal

3

43

50

x

  

 

 

 

  

 

Hyllestad

2

19

48

 

  

 

 

 

 

 

Høyanger

6

38

52

x

  

7,25

18,25

42

 

 

Jølster

2

14

48

 

  

2

7

46

 

 

Leikanger

4

13

50

 

  

 

 

 

 

 

Luster

2

21

52

 

  

9

25

42

 

 

Lærdal

4

16

46

 

  

 

 

 

 

 

Naustdal

3

15

52

x

  

 

 

 

 

  

Selje

4

12

50

 

  

4,5

11

42

 

 

Sogndal

4

34

52

x

  

2

4

42

 

  

Solund

5

12

45

 

    

  

  

 

 

 

Stryn

2

46

52

x

  

 

5

42

 

 

Vik

7

12

42

 

  

4

14

42

 

 

Vågsøy

6

23

47

 

  

3

8

44

 

 

Årdal

3

28

52

 

  

3

23,5

52

 

 

Sogn og Fjordane

 

 

 

10

  0

 

 

 

2

0

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Biblioteksjef m/ fagutd.

Biblioteksjef u/ fagutd.

Fagutdanna bibliotekar

Kontorfagleg personale

Andre tilsette

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Heiltid

Deltid

Årsverk

Askvoll

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

2

0,65

 

1

0,21

Aurland

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

Balestrand

 

 

 

  

1

0,5

 

 

 

 

1

0,07

 

1

0,04

Bremanger

1

 

1

 

 

  

 

 

 

 

6

0,97

 

 

 

Eid

 

 

 

 

1

0,8

 

 

 

 

2

1,4

 

 

 

Fjaler

 

 

 

 

1

0,8

 

 

 

 

3

0,76

 

 

 

Flora

1

 

1

 

 

 

1

 

1

 

4

1,6

 

 

 

Førde

1

 

1

 

 

 

1

1

1,8

1

4

2,15

 

 

 

Gaular

 

1

0,7

 

 

 

 

 

 

 

1

0,88

 

 

 

Gloppen

 

2

1

 

 

 

 

1

0,5

1

1

1,52

 

 

 

Gulen

 

1

0,64

 

 

 

 

 

 

 

3

0,43

 

1

0,11

Hornindal

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,15

 

 

 

Hyllestad

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

Høyanger

1

 

1

 

 

 

 

 

 

2

5

2,667

 

1

0,18

Jølster

 

 

 

 

1

0,7

 

 

 

 

1

0,25

 

 

 

Leikanger

 

1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

1

0,84

 

 

 

Luster

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

4

1,45

 

 

  

Lærdal

 

 

 

 

1

0,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0,4

Selje

 

 

 

 

1

0,5

 

 

 

 

3

0,9

 

1

0,05

Sogndal

 

2

1

 

 

 

1

2

1,75

 

2

0,65

 

1

 

Solund

 

 

 

 

1

0,6

 

 

 

 

 

 

 

1

0,1

Stryn

 

1

0,96

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

 

 

1

0,64

 

 

 

 

3

0,52

 

 

 

Vågsøy

 

1

0,8

 

 

 

 

 

 

 

3

0,86

 

  

 

Årdal

1

 

1

 

 

 

 

1

0,7

 

3

1,88

 

 

 

Sogn og Fjordane

6

9

11,6

2

11

8,89

4

5

6,75

4

55

21,697

0

8

1,09

 

Avdelingar og lokale Bokbuss og -båt Opningstider Personale (1) Personale (2)

Kommune

Heiltidstilsette totalt

Deltidstilsette totalt

Årsverk totalt

Vakttimar pr veke *

Personaltimar pr veke **

Prosentdel av personalressursane brukt til publikumsbetjening

Askvoll

1

3

1,86

29

61,9

46,8

Aurland

 

2

1,2

20

45

44,4

Balestrand

 

3

0,61

14

21,4

65,4

Bremanger

1

6

1,97

38

73,9

51,4

Eid

 

3

2,2

57,5

82,5

69,7

Fjaler

 

4

1,56

38

58,5

65

Flora

2

4

3,6

70

135

51,9

Førde

3

5

4,95

70

185,6

37,7

Gaular

 

2

1,58

29

59,3

48,9

Gloppen

1

4

3,02

64

113,3

56,5

Gulen

 

5

1,18

21

40,1

52,4

Hornindal

 

2

0,65

24,4

24,4

100

Hyllestad

 

2

1

19

37,5

50,7

Høyanger

3

6

3,847

75,25

137,5

54,8

Jølster

  

2

0,95

21

35,6

59

Leikanger

   

2

1,34

26

50,3

51,7

Luster

1

4

2,45

46

91,9

50,1

Lærdal

   

1

0,75

16

28,1

56,9

Naustdal

1

1

1,4

15

37,5

40

Selje

 

5

1,45

23

52,5

43,8

Sogndal

1

7

3,4

58

127,5

45,5

Solund

   

2

0,7

12

22,5

53,3

Stryn

1

1

1,96

65

73,5

88,4

Vik

 

4

1,16

26

43,5

59,8

Vågsøy

 

4

1,66

35

62,3

56,2

Årdal

1

4

3,58

70

134,3

52,1

Sogn og Fjordane

16

88

50,027

982,15

1835,4

 

* Vakttimar = opningstid * tal personar på vakt
** Personaltimar = (årsverk totalt - årsverk "andre") * 37,5


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 07.05.03 , av Anja Angelskår Mjelde