Statistikken 2002

Media

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

BARNEBØKER

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - barnebøker

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

75

346

421

7

49

56

1 595

9 765

11 360

Aurland

40

149

189

2

4

6

1 599

7 984

9 583

Balestrand

16

86

102

0

154

154

1 838

4 492

6 330

Bremanger

102

422

524

0

1 218

1 218

1 987

10 120

12 107

Eid

56

234

290

8

76

84

1 871

9 624

11 495

Fjaler

39

295

334

21

257

278

1 139

8 284

9 423

Flora

216

521

737

17

23

40

3 190

13 511

16 701

Førde

203

591

794

14

430

444

4 045

16 652

20 697

Gaular

133

469

602

30

593

623

1 582

8 172

9 754

Gloppen

156

704

860

38

243

281

2 663

12 203

14 866

Gulen

40

270

310

2

6

8

888

7 492

8 380

Hornindal

30

127

157

0

4

4

508

3 409

3 917

Hyllestad

42

187

229

0

282

282

937

6 070

7 007

Høyanger

196

834

1 030

134

256

390

2 933

14 612

17 545

Jølster

113

323

436

23

120

143

1 041

5 626

6 667

Leikanger

29

173

202

17

255

272

640

3 802

4 442

Luster

423

785

1 208

39

114

153

5 273

13 048

18 321

Lærdal

75

88

163

5

8

13

712

1 891

2 603

Naustdal

102

170

272

3

4

7

416

2 816

3 232

Selje

45

260

305

2

12

14

2 237

8 729

10 966

Sogndal

196

431

627

15

41

56

1 860

9 067

10 927

Solund

32

179

211

0

0

0

856

5 095

5 951

Stryn

120

505

625

6

15

21

1 164

7 889

9 053

Vik

213

447

660

15

84

99

3 205

11 888

15 093

Vågsøy

57

385

442

1

11

12

1 536

7 919

9 455

Årdal

128

391

519

406

88

494

3 424

10 466

13 890

Sogn og Fjordane

2 877

9 372

12 249

805

4 347

5 152

49 139

220 626

269 765

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

BØKER, VAKSNE

Tilvekst

Avgang

Totalbestand - bøker, vaksne

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

136

523

659

10

140

150

8 897

17 145

26 042

Aurland

82

421

503

1

11

12

3 169

8 094

11 263

Balestrand

19

225

244

30

323

353

2 726

9 029

11 755

Bremanger

210

779

989

371

1 427

1 798

11 677

31 540

43 217

Eid

223

595

818

81

43

124

11 815

20 673

32 488

Fjaler

97

604

701

54

548

602

6 346

20 603

26 949

Flora

673

573

1 246

301

849

1 150

20 766

27 386

48 152

Førde

400

571

971

808

160

968

29 040

26 363

55 403

Gaular

454

727

1 181

359

1 135

1 494

5 317

10 817

16 134

Gloppen

378

797

1 175

68

580

648

14 586

31 329

45 915

Gulen

99

596

695

2

985

987

5 940

15 447

21 387

Hornindal

53

320

373

0

5

5

2 807

9 349

12 156

Hyllestad

125

371

496

33

73

106

5 028

12 974

18 002

Høyanger

516

1 283

1 799

509

1 924

2 433

17 152

40 908

58 060

Jølster

144

326

470

78

431

509

4 942

12 176

17 118

Leikanger

104

304

408

30

252

282

2 533

7 084

9 617

Luster

772

1 074

1 846

503

632

1 135

14 557

22 381

36 938

Lærdal

325

386

711

0

5

5

3 559

4 045

7 604

Naustdal

135

416

551

1

5

6

833

18 225

19 058

Selje

130

515

645

0

2

2

9 663

15 300

24 963

Sogndal

669

710

1 379

136

862

998

12 396

12 691

25 087

Solund

76

195

271

0

0

0

3 734

8 207

11 941

Stryn

526

547

1 073

15

19

34

8 296

17 446

25 742

Vik

321

540

861

72

696

768

10 678

17 803

28 481

Vågsøy

68

707

775

0

199

199

9 526

23 703

33 229

Årdal

463

690

1 153

1 629

2 194

3 823

17 038

21 551

38 589

Sogn og Fjordane

7 198

14 795

21 993

5 091

13 500

18 591

243 021

462 269

705 290

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

BØKER TOTALT (barn + vaksne)

Tilvekst - totalt

Avgang - totalt

Bestand - totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Fag

Skjønn

Totalt

Askvoll

211

869

1 080

17

189

206

10 492

26 910

37 402

Aurland

122

570

692

3

15

18

4 768

16 078

20 846

Balestrand

35

311

346

30

477

507

4 564

13 521

18 085

Bremanger

312

1 201

1 513

371

2 645

3 016

13 664

41 660

55 324

Eid

279

829

1 108

89

119

208

13 686

30 297

43 983

Fjaler

136

899

1 035

75

805

880

7 485

28 887

36 372

Flora

889

1 094

1 983

318

872

1 190

23 956

40 897

64 853

Førde

603

1 162

1 765

822

590

1 412

33 085

43 015

76 100

Gaular

587

1 196

1 783

389

1 728

2 117

6 899

18 989

25 888

Gloppen

534

1 501

2 035

106

823

929

17 249

43 532

60 781

Gulen

139

866

1 005

4

991

995

6 828

22 939

29 767

Hornindal

83

447

530

0

9

9

3 315

12 758

16 073

Hyllestad

167

558

725

33

355

388

5 965

19 044

25 009

Høyanger

712

2 117

2 829

643

2 180

2 823

20 085

55 520

75 605

Jølster

257

649

906

101

551

652

5 983

17 802

23 785

Leikanger

133

477

610

47

507

554

3 173

10 886

14 059

Luster

1 195

1 859

3 054

542

746

1 288

19 830

35 429

55 259

Lærdal

400

474

874

5

13

18

4 271

5 936

10 207

Naustdal

237

586

823

4

9

13

1 249

21 041

22 290

Selje

175

775

950

2

14

16

11 900

24 029

35 929

Sogndal

865

1 141

2 006

151

903

1 054

14 256

21 758

36 014

Solund

108

374

482

0

0

0

4 590

13 302

17 892

Stryn

646

1 052

1 698

21

34

55

9 460

25 335

34 795

Vik

534

987

1 521

87

780

867

13 883

29 691

43 574

Vågsøy

125

1 092

1 217

1

210

211

11 062

31 622

42 684

Årdal

591

1 081

1 672

2 035

2 282

4 317

20 462

32 017

52 479

Sogn og Fjordane

10 075

24 167

34 242

5 896

17 847

23 743

292 160

682 895

975 055

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

ABONNEMENT

Tidsskrift

Aviser

Abonnement, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

 

17

35

 

 

8

 

17

43

Aurland

 

 

30

 

 

9

 

 

39

Balestrand

 

 

24

 

 

6

 

 

30

Bremanger

8

3

78

2

1

16

10

4

94

Eid

 

1

63

1

 

12

1

1

75

Fjaler

3

 

46

 

 

6

3

 

52

Flora

1

 

94

 

 

21

1

 

115

Førde

8

4

118

 

 

24

8

4

142

Gaular

 

 

62

 

 

1

 

 

63

Gloppen

 

 

84

 

 

8

 

 

92

Gulen

 

 

28

 

 

1

 

 

29

Hornindal

 

 

29

 

 

2

 

 

31

Hyllestad

 

12

50

 

 

4

 

12

54

Høyanger

10

6

126

 

1

9

10

7

135

Jølster

2

2

26

 

 

6

2

2

32

Leikanger

4

4

34

 

 

4

4

4

38

Luster

 

6

97

 

 

9

 

6

106

Lærdal

16

 

34

 3

 

6

19

 

40

Naustdal

1

 

24

 

 

2

1

 

26

Selje

1

6

35

 

 

2

1

6

37

Sogndal

 

 

101

 

 

11

 

 

112

Solund

3

3

23

 

 

2

3

3

25

Stryn

 

 

36

 

 

10

 

 

46

Vik

 

 

67

 

 

5

 

 

72

Vågsøy

 

4

45

 

2

4

 

6

49

Årdal

47

10

236

 

 

15

47

10

251

Sogn og Fjordane

104

78

1 625

6

4

203

110

82

1 828

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

 

ANDRE MEDIA

Musikkinnspelingar - Barn

Musikkinnspelingar - Vaksne

Musikkinnspelingar - Totalt

Lydbøker - Barn

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

19

 

596

20

 

600

39

 

1 196

20

  

95

Aurland

6

3

40

71

13

897

77

16

937

10

4

193

Balestrand

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

87

Bremanger

7

  

20

74

  

185

81

  

205

15

  

82

Eid

3

 

27

543

1

578

546

1

605

20

6

241

Fjaler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

42

Flora

3

 

44

15

3

940

18

3

984

61

1

335

Førde

17

5

93

324

8

2 593

341

13

2 686

63

7

188

Gaular

 

 

127

 

 

228

 

 

355

21

 

438

Gloppen

2

1

850

 

 

 

2

1

850

70

10

974

Gulen

 

 

1

 

 

 

 

 

1

13

1

105

Hornindal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

8

Hyllestad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

 

Høyanger

9

 

84

115

3

2 280

124

3

2 364

44

3

265

Jølster

 

 

 

57

38

624

57

38

624

 

 

 

Leikanger

11

8

31

70

102

513

81

110

544

5

4

62

Luster

 

 

 

247

126

943

247

126

943

 

 

 

Lærdal

 

6

4

 

 

21

 

6

25

150

 

219

Naustdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

2

312

Selje

 

 

30

 

 

 

 

 

30

2

 

246

Sogndal

22

10

120

78

3

952

100

13

1 072

52

1

508

Solund

7

 

200

114

 

300

121

 

500

1

 

130

Stryn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

 

 

33

 

 

40

 

 

73

2

2

17

Vågsøy

4

 

10

 

 

79

4

 

89

 

 

12

Årdal

 

 

 

77

6

1 793

77

6

1 793

 

 

 

Sogn og Fjordane

110

33

2 310

1 805

303

13 566

1 915

336

15 876

617

44

4 559

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken. 
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

 

Lydbøker - Vaksne

Lydbøker- Totalt

Video/DVD - Barn

Video/DVD - Vaksne

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

30

 

105

50

 

200

17

 

117

30

 

143

Aurland

6

2

140

16

6

333

9

7

250

6

3

191

Balestrand

1

 

91

9

 

178

20

15

254

23

11

436

Bremanger

19

 

152

34

 

234

93

4

662

130

3

378

Eid

47

3

339

67

9

580

12

 

98

12

 

115

Fjaler

8

 

48

15

 

90

12

2

100

7

 

127

Flora

55

 

455

116

1

790

65

4

481

26

 

56

Førde

3

 

135

66

7

323

38

27

145

45

15

197

Gaular

8

  

229

29

 

667

 

 

68

 

 

68

Gloppen

 

  

  

70

10

974

58

9

676

 

 

0

Gulen

29

  

159

42

1

264

12

1

172

5

1

69

Hornindal

2

 

2

10

 

10

50

12

524

 

 

0

Hyllestad

4

 

150

16

3

150

 

 

 

14

2

262

Høyanger

69

4

340

113

7

605

156

71

798

237

76

1 297

Jølster

9

15

75

9

15

75

 

 

 

36

29

374

Leikanger

7

5

161

12

9

223

31

4

370

35

8

268

Luster

75

2

124

75

2

124

 

 

 

375

45

1 467

Lærdal

143

 

224

293

 

443

 

 

120

 

 

71

Naustdal

20

 

107

53

2

419

46

4

220

28

1

107

Selje

10

 

290

12

 

536

47

9

363

23

 

265

Sogndal

57

 

420

109

1

928

1

 

3

3

 

73

Solund

2

 

109

3

 

239

5

 

152

15

 

95

Stryn

121

 

550

121

 

550

 

 

 

81

3

391

Vik

13

 

222

15

2

239

27

 

103

118

26

1 101

Vågsøy

2

1

43

2

1

55

 

 

13

4

1

51

Årdal

82

4

575

82

4

575

 

 

 

73

7

485

Sogn og Fjordane

822

36

5 245

1 439

80

9 804

699

169

5 689

1 326

231

8 087

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken. 
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.
Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

 

ANDRE MEDIA (forts)

Video/DVD - Totalt

CD-rom - Barn

CD-rom - Vaksne

CD-rom - Totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

47

 

260

3

 

5

 

 

 

3

 

5

Aurland

15

10

441

4

2

13

3

 

3

7

2

16

Balestrand

43

26

690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bremanger

223

7

1 040

15

1

26

4

 

6

19

1

32

Eid

24

 

213

 

 

2

 

 

 

 

 

2

Fjaler

19

2

227

4

 

8

 

 

 

4

 

8

Flora

91

4

537

 

 

 

 

 

10

 

 

10

Førde

83

42

342

 

 

 

12

1

25

 12

1

25

Gaular

 

 

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloppen

58

9

676

 

 

21

 

 

 

 

 

21

Gulen

17

2

241

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hornindal

50

12

524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyllestad

14

2

262

 

1

6

 

 

1

 

1

7

Høyanger

393

147

2 095

50

10

142

11

2

58

61

12

200

Jølster

36

29

374

 

 

 

9

11

62

9

11

62

Leikanger

66

12

638

 

 

4

 

 

 

 

 

4

Luster

375

45

1 467

14

 

42

 

 

 

 14

42

Lærdal

 

 

191

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naustdal

74

5

327

 

 

6

 

 

3

 

 

9

Selje

70

9

628

 

 

 

 

 

4

 

 

4

Sogndal

4

 

76

19

2

55

 

 

1

19

2

56

Solund

20

 

247

2

 

10

2

 

20

4

 

30

Stryn

81

3

391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vik

145

26

1 204

 

 

12

 

 

 

 

 

12

Vågsøy

4

1

64

 

 

 

 

 

11

 

 

11

Årdal

73

7

485

 

 

 

 

 

5

 

 

5

Sogn og Fjordane

2 025

400

13 776

111

16

352

41

14

209

152

30

561

For musikkinnspelingar, lydbøker video og cd-rom er det ikkje alle bibliotek som har nøyaktig fordeling mellom media for barn og vaksne i statistikken. 
Data er då ført opp på anten barn eller vaksne, eller det er anslått ei fordeling.

Barnebøker Bøker, vaksne Bøker totalt Abonnement
Andre media (1) Andre media (2) Andre media (3) Andre media (4) Media totalt

Kommune

ANDRE MEDIA (forts)

TOTALT ANTAL MEDIA
(bøker, aviser, tidsskrift, andre media)

"Anna"

Andre media, totalt

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Tilvekst

Avgang

Bestand

Askvoll

 

 

  

139

 

1 661

1 219

223

39 106

Aurland

 

 

 

115

34

1 727

807

52

22 612

Balestrand

 

  

  

52

26

868

398

533

18 983

Bremanger

 

 

2 510

357

8

4 021

1 880

3 028

59 439

Eid

 

 

59

637

10

1 459

1 746

219

45 517

Fjaler

 

 

 

38

2

325

1 076

882

36 749

Flora

9

 

67

234

8

2 388

2 218

1 198

67 356

Førde

15

 

284

517

63

3 660

2 290

1 479

79 902

Gaular

 

 

 

29

 

1 158

1 812

2 117

27 109

Gloppen

2

2

10

132

22

2 531

2 167

951

63 404

Gulen

 

 

5

59

3

511

1 064

998

30 307

Hornindal

 

 

949

60

12

1 483

590

21

17 587

Hyllestad

 

 

 

30

6

419

755

406

25 482

Høyanger

22

2

164

713

171

5 428

3 552

3 001

81 168

Jølster

 

 

 

111

93

1 135

1 019

747

24 952

Leikanger

 

 

1

159

131

1 410

773

689

15 507

Luster

 

1

24

711

174

2 600

3 765

1 468

57 965

Lærdal

 

 

13

293

6

672

1 186

24

10 919

Naustdal

46

 

 

173

7

755

997

20

23 071

Selje

 

 

14

82

9

1 212

1 033

31

37 178

Sogndal

9

1

390

241

17

2 522

2 247

1 071

38 648

Solund

2

 

9

150

 

1 025

635

3

18 942

Stryn

8

 

108

210

3

1 049

1 908

58

35 890

Vik

 

 

 

160

28

1 528

1 681

895

45 174

Vågsøy

 

4

37

10

6

256

1 227

223

42 989

Årdal

24

54

743

256

71

3 601

1 975

4 398

56 331

Sogn og Fjordane

137

64

5 387

5 668

910

45 404

40 020

24 735

1 022 287


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 08.05.03 , av Anja Angelskår Mjelde