Statistikken 2002

Kommuneopplysningar

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

Namn

Gate 

Postadresse 

Postnr

Poststad

Telefon

Faks

Askvoll

Askvoll bibliotek

  

 

6980

Askvoll

57 73 33 33

 

Aurland

Aurland folkebibliotek

Aurlandsvangen

P.b. 74

5741

Aurland

57 63 32 74

57 63 32 74

Balestrand

Balestrand folkebibliotek

 

Postboks 153

6899

Balestrand

57 69 14 18

57 69 12 05

Bremanger

Bremanger folkebibliotek

Rådhuset

Postboks 104

6721

Svelgen

57 79 64 20

57 79 63 01

Eid

Eid folkebibliotek

Kaivegen 1

Postboks 214

6771

Nordfjordeid

57 86 08 64

57 86 17 03

Fjaler

Fjaler folkebibliotek

p.b.53

 

6961

Dale i Sunnfjord

57 73 80 17

57 73 80 01

Flora

Flora folkebibliotek

Markegt. 51

Postboks 73

6901

Florø

57 75 60 55

57 75 60 48

Førde

Førde bibliotek

Førdehuset

Postboks 144

6801

Førde

57 72 19 10

57 72 19 09

Gaular

Gaular folkebibliotek

 

 

6973

Sande i Sunnfjord

57 71 75 60

57 71 85 01

Gloppen

Gloppen folkebibliotek

Firdavegen 21

  

6823

Sandane

57 86 62 32

57 86 66 30

Gulen

Gulen folkebibliotek

 

 

5966

Eivindvik

57 78 42 00

57 78 20 99

Hornindal

Hornindal bibliotek

 

Postboks 24

6761

Hornindal

57 87 98 16

57 87 98 01

Hyllestad

Hyllestad folkebibliotek

 

Kommunehuset

6957

Hyllestad

57 78 95 40

57 78 86 95

Høyanger

Høyanger bibliotek

Marcus Thranesgt. 3

Postboks 124

6991

Høyanger

57 71 15 90

57 71 37 91

Jølster

Jølster folkebibliotek

 

Postboks 13

6843

Skei i Jølster

57 72 85 20

57 72 84 68

Leikanger

Leikanger folkebibliotek

Sognefjordvegen 46

Sognefjordvegen 46

6863

Leikanger

57 65 31 39

57 65 56 08

Luster

Luster folkebibliotek

Pyramiden senter

Postboks 94

6866

Gaupne

57 68 56 53

57 68 56 51

Lærdal

Lærdal folkebibliotek

Skulevegen 11

P.B. 83

6886

Lærdal

57 64 13 40

57 64 12 01

Naustdal

Naustdal bibliotek

 

Postboks 43

6806

Naustdal

57 81 61 16

57 81 61 01

Selje

Selje folkeboksamling

 

  

6740

Selje

57 85 67 00

57 85 74 98

Sogndal

Sogndal bibliotek

Hovevegen 2

Postboks 154

6851

Sogndal

57 62 96 60

57 62 96 61

Solund

Solund folkebibliotek

 

Postboks 83

6921

Hardbakke

57 78 62 37

57 78 62 01

Stryn

Stryn folkebibliotek

Tinggata 18

Postboks 355

6782

Stryn

57 87 47 64

57 87 48 69

Vik

Vik folkebibliotek

 

Pb. 184

6891

Vik i Sogn

57 69 80 25

  

Vågsøy

Vågsøy folkebibliotek

Gate 1

Postboks 254

6701

Måløy

57 85 00 15

57 85 18 33

Årdal

Årdal bibliotek

  

Boks 184

6882

Øvre Årdal

57 66 53 73

57 66 54 55

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

Biblioteksjefens overordna

Politisk organ biblioteket er tilknytta

Reglem. på gr.lag av SBs veil. retn.linjer?

Biblioteksjef (/ansvarleg for opplysningane)

Askvoll

Skulesjef

Undervisningsutvalet

x

Randi Bjørneset

Aurland

Utviklingssjef

Hovudutval for utvikling

 

Elsa Stentvedt

Balestrand

Plan og utviklingssjef

Utval for plan og utvikling

 

Svanhild Mjåtveit Hundseth

Bremanger

Kultursjef

Oppvekstutvalet

x

Randi Tveit Solheim

Eid

skule- og fritidssjefen

skule-og fritidsetaten

x

Liv Wedvik

Fjaler

Leiar på tenesteeining kultur

Formannskapet /Kommunestyret

 

Hjørdis Åsnes

Flora

Kultursjef

Kulturutvalet

x

Eli Johanne Eidsvik

Førde

Kultursjef

Kulturutvalet

 

Marie Dombestein

Gaular

Skule- og kultursjef

Skule- og kulturutvalet

x

Svanhild Oppedal

Gloppen

Kultursjef

Nærings- og kulturvalet

x

Torill Berge

Gulen

Plan- og utviklingssjef

Hovudutval for plan og utvikling

x

Marit Sandal

Hornindal

Oppvekstsjef

Oppvekstutvalet

 

Atle Espe

Hyllestad

Seksjonsjef for oppvekst, kultur og underv.

Formannskap

 

Sigrid Solberg

Høyanger

Oppvekstsjefen

Komite for oppvekst

x

Jorun Systad

Jølster

Kultursjef

Oppvekst og kultur

x

Grete Skaar Sunde

Leikanger

Sektorleiar Oppvekst og omsorg

Sektorutval Oppvekst og omsorg

 

Ole Opheim Røthe

Luster

Rådmann

Luster forvaltningsråd

 

Ellen Pauline Borch

Lærdal

Kulturkonsulent

Nærings- og kulturetaten

 

Gerd Berit Tønjum

Naustdal

Rådgjevar oppvekst og kultur

Skule- og kulturutvalet

x

Britt Press Kringlen

Selje

Driftsrådgiver

Oppvekst og kultur

x

Svanhild Nilssen, vikar

Sogndal

Tenesteleiar for kultur og kundetorg

Kommunestyret

x

Gerd Vik

Solund

Næring og kultursjef

Formannskap

x

Randi Storøy

Stryn

Skule- og kultursjef

Skule og kultur

 

Anne Jorunn Røsøvåg Nesje

Vik

Rådmannen

Utval for skule, kultur og oppvekst

x

Liv Rege Engan

Vågsøy

rådmann

Oppvekst og kulturutval

 

Gunhild Eliassen

Årdal

Leiar for kultur

Formannskap/Komite for miljø og kultur

x

Erik Eriksen

Adresseopplysningar

Biblioteksjef, overordna politisk organ E-post, heimeside Innbyggjartal

Kommune

E-post

URL til heimeside

Tal barn 01.01.02

Tal vaksne 01.01.02

Tal innb. 01.01.02

Askvoll

biblioteket@its2000.no

http://www.hafs.ws.no

685

2 659

3 344

Aurland

aurland.folkebibl@aurland.folkebibl.no

http://www.aurland.folkebibl.no/

366

1 441

1 807

Balestrand

bfolkebi@online.no

 

314

1 192

1 506

Bremanger

brembib@bremanger.kommune.no

http://www.bremanger.kommune.no/brembib/

781

3 312

4 093

Eid

biblioteket@eid.kommune.no

http://eid.kommune.no/

1 258

4 500

5 758

Fjaler

biblioteket@fjaler.kommune.no

 

522

2 413

2 935

Flora

biblioteket@flora.kommune.no

 

2 604

8 719

11 323

Førde

marie.dombestein@forde.kommune.no

http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/kommunar/forde.htm

2 613

8 152

10 765

Gaular

gaulb1@online.no

http://www.gaular.folkebibl.no/

586

2 238

2 824

Gloppen

gloppen.folkebibliotek@gloppen.kommune.no

 

1 162

4 554

5 716

Gulen

gulenbib@online.no

 

521

1 952

2 473

Hornindal

atle.espe@hornindal.kommune.no

 

283

914

1 197

Hyllestad

hyllestad_bibliotek@hotmail.com

http://sognogfjordane.kulturnett.no/biblioteknett/hyllestad/index.htm

303

1 225

1 528

Høyanger

jorun.systad@hoyanger.kommune.no

http://www.hoyanger.folkebibl.no

934

3 698

4 632

Jølster

gskaars@online.no

 

649

2 329

2 978

Leikanger

leik-bib@leikanger.folkebibl.no

http://www.leikanger.kommune.no/bibliotek.htm

450

1 749

2 199

Luster

gaupne@luster.folkebibl.no

http://www.luster.folkebibl.no

1 064

3 904

4 968

Lærdal

Laerdal.bibliotek@laerdal. kommune.no

 

430

1 748

2 178

Naustdal

bibliotek@naustdal.kommune.no

http://www.naustdal.kommune.no/bibliotek/

582

2 169

2 751

Selje

biblioteket.selje@selje.online.no

 

644

2 393

3 037

Sogndal

skranke@sogndal.folkebibl.no

http://www.sogndal.folkebibl.no

1 394

5 210

6 604

Solund

solund@online.no

 

157

764

921

Stryn

postmottak.bib@stryn.kommune.no

http://www.stryn.kommune.no

1 410

5 324

6 734

Vik

bibliotek@vik kommune.no

 

543

2 372

2 915

Vågsøy

vagsoy@c2i.net

 

1 276

5 109

6 385

Årdal

bibloev@ardal.kommune.no

http://ardal.kommune.no/

1 042

4 667

5 709

Sogn og Fjordane    

22 573

84 707 107 280


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 07.05.03 , av Anja Angelskår Mjelde