Statistikken 2002

IKT

Datamaskiner Tilgang til og rettleiing i bruk av internett

Kommune

DATAMASKINER

- med internettilgang

- med tilgang eigen katalog

- med tilgang andre ressursar

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt

for publikum

for personale

Totalt i biblioteket

Askvoll

7

3

10

 

3

3

7

3

10

7

3

10

Aurland

2

2

5

1

2

3

3

2

5

3

2

5

Balestrand

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Bremanger

6

4

8

 

2

2

6

4

7

6

4

8

Eid

9

11

12

1

3

3

3

4

6

11

8

15

Fjaler

4

2

6

 

1

1

4

2

6

4

2

6

Flora

2

4

6

1

4

5

1

 

1

4

5

8

Førde

7

6

13

7

7

14

6

6

13

7

7

14

Gaular

3

2

5

3

2

5

 

1

1

3

2

5

Gloppen

5

6

10

 

4

4

   

6

5

5

6

10

Gulen

4

4

4

 

1

1

 

1

1

4

4

4

Hornindal

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Hyllestad

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Høyanger

6

9

9

6

12

13

6

12

12

6

9

14

Jølster

2

2

4

1

2

3

2

2

4

2

2

4

Leikanger

2

4

4

2

4

4

2

4

4

2

4

4

Luster

4

9

9

 

4

5

1

 

1

5

5

10

Lærdal

1

2

3

 

2

2

1

2

3

1

2

3

Naustdal

2

1

3

1

1

2

2

2

4

2

2

4

Selje

3

3

3

2

4

4

3

3

5

5

8

8

Sogndal

6

6

12

6

6

12

6

6

12

6

6

12

Solund

1

1

2

 

1

1

1

1

2

1

1

2

Stryn

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

Vik

6

4

10

4

1

5

7

5

10

7

5

10

Vågsøy

1

1

1

 

1

1

1

1

1

2

3

3

Årdal

5

4

9

5

4

9

6

4

9

6

4

10

Sogn og Fjordane

93

95

158

42

76

109

73

76

132

104

99

179

Datamaskiner Tilgang til og rettleiing i bruk av internett

Kommune

% av bestanden reg. i elektronisk katalog (ca-tal)

Katalog tilgjengeleg  på internett?

Antal avdelingar med tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum tilgang til internett

Antal avdelingar som gir publikum rettleiing i bruk av internett

Askvoll

61 %

 

2

1

1

Aurland

100 %

x

1

1

1

Balestrand

85 %

 

1

1

1

Bremanger

85 %

 

3

3

1

Eid

99 %

 

3

3

3

Fjaler

95 %

 

2

2

1

Flora

91 %

 

1

1

 

Førde

95 %

x

1

1

1

Gaular

100 %

x

3

3

 

Gloppen

95 %

 

3

3

2

Gulen

74 %

 

2

2

 

Hornindal

 

 

1

1

1

Hyllestad

98 %

 

1

1

 

Høyanger

66 %

x

5

4

2

Jølster

96 %

 

2

2

1

Leikanger

98 %

x

1

1

 

Luster

107 %

 

4

4

4

Lærdal

100 %

 

1

1

1

Naustdal

100 %

 

1

1

 

Selje

100 %

 

3

3

1

Sogndal

100 %

x

1

1

1

Solund

73 %

 

1

1

1

Stryn

72 %

x

1

1

 

Vik

 

 

5

4

1

Vågsøy

100 %

 

1

1

 

Årdal

100 %

x

2

2

2

Sogn og Fjordane

 

8

52

49

26


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 08.05.03 , av Anja Angelskår Mjelde