Statistikk for folkebibliotek 2000

Ressursar  

Avdelingar / lokale Personale Årsverk Opningstid
KOMMUNE Avdelingar Komb. bibl. Mobile Ant. stopp Nye lokale, Byggekostn. Oppussa Utgifter til Nedlagt filial
    av desse einingar   ant. m2   lokale, m2 oppussing 2000
                   
Flora 3 1 2 23          
Gulen 4   1 5          
Solund 1   1 8          
Hyllestad 1                
Høyanger 7 3 2 11          
Vik 5 5 1 5          
Balestrand 2   1 1         1
Leikanger 1                
Sogndal 2                
Aurland 1   1 3          
Lærdal 3 2 1 1          
Årdal 3                
Luster 7 4 1 3          
Askvoll 3 1 2 8 365 850 000      
Fjaler 3 1 1 4          
Gaular 3                
Jølster 2 1              
Førde 1   1 8          
Naustdal 1   1 4          
Bremanger 6 2 2 4          
Vågsøy 3   1 2          
Selje 3   1 1          
Eid 3 2              
Hornindal 1                
Gloppen 3 1 1 10         1
Stryn 2   2 12          
                   
Sogn og Fjordane 74 23   113 365 850 000     2
Avdelingar / lokale Personale Årsverk Opningstid Toppen
KOMMUNE PERSONALE                      
  Heiltid           Deltid          
  Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt
                         
Flora 1   1     2       4   4
Gulen             1     3   3
Solund               1     1 2
Hyllestad               1   1   2
Høyanger 1     2   3         6 6
Vik               1     4 5
Balestrand               1   1   2
Leikanger             1     1   2
Sogndal     1     1 1   2 2 1 6
Aurland 1         1       1   1
Lærdal               1     3 4
Årdal 1   1     2       3   3
Luster 1         1       4   4
Askvoll   1       1       2 2 4
Fjaler               1   3   4
Gaular             1     1   2
Jølster             1     1   2
Førde 1     2   3     2 2   4
Naustdal               1     1 2
Bremanger 1         1       6   6
Vågsøy             1     3 1 5
Selje               1   3   4
Eid     1     1   1 1 2   4
Hornindal               1   1   2
Gloppen 1     1   2       4   4
Stryn     1     1 1     2   3
                         
Sogn og Fjordane 8 1 5 5 0 19 7 10 5 50 19 90
Avdelingar / lokale Personale Årsverk Opningstid Toppen
KOMMUNE             OPNINGSTID      
  Årsverk           Timar pr. veke   Veker Lørdagsope
  Sjef m/fagutd. Sjef u/fagutd. Bibliotekar Kontor Andre Totalt Etter kl. 17 Totalt pr år 1=ja, 0=nei
                     
Flora 1   1 1,6   3,6 10,0 44,5 52 1
Gulen 0,64     0,43   1,07 15,0 21,0 46 0
Solund   0,6     0,11 0,71 5,0 12,0 45 0
Hyllestad   0,5   0,5   1 2,0 19,0 49 0
Høyanger 1     2 0,8 3,8 14,25 53,25 52 1
Vik   0,64     0,64 1,28 15,0 29,0 42 0
Balestrand   0,5   0,2   0,7 10,0 14,0 45 0
Leikanger 0,5     0,5   1 10,0 15,0 52 0
Sogndal 0,8   2,25 0,8 0,23 4,08 6,0 39,0 52 1
Aurland 1     0,6   1,6 4,0 26,0 52 1
Lærdal   0,75     0,46 1,21 8,0 22,0 46 0
Årdal 1   1 1,58   3,58 6,0 51,5 52 0
Luster 1     1,45   2,45 11,0 46,0 48 0
Askvoll   1   0,6 0,24 1,84 9,5 33,0 48 0
Fjaler 0,5     0,76   1,26 5,5 32,0 52 1
Gaular 0,7     0,88   1,58 7,0 29,0 48 0
Jølster 0,7     0,95   1,65 7,0 22,0 48 0
Førde 1   1,3 2,65   4,95 9,0 39,0 52 1
Naustdal   0,86     0,05 0,91 2,0 13,0 52 1
Bremanger 1     0,97   1,97 14,0 34,0 48 0
Vågsøy 0,8     0,86 0,1 1,76 9,0 31,0 45 0
Selje   0,81   0,82   1,63 11,0 26,0 42 0
Eid   0,8 1,5 1,38   3,68 10,0 50,0 52 1
Hornindal   0,5   0,15   0,65 3,0 43,0 50 1
Gloppen 1     2,96   3,96 11,0 64,0 52 1
Stryn 0,8   1 0,66   2,46 2,0 51,0 52 1
                     
Sogn og Fjordane 13,44 6,96 8,05 23,3 2,63 54,38 216,25 859,25   11
Avdelingar / lokale Personale Årsverk Opningstid Toppen

Sist oppdatert den 27.02.02
av Anja Angelskår Mjelde, Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek
E-post: anjam@sf.fylkesbibl.no