Nordisk konferanse på Røde Kors Nordisk United World College i Norge

Biblioteket som pedagogisk ressurs - frå brukaropplæring til bibliotekdidaktikk

Nordisk konferanse om brukarrettleiing i bibliotek. Konferansen sitt hovudtema er forskning om brukarundervisning i nordisk og internasjonalt perspektiv. 

Program Kontakt Presentasjon av foredragshaldarane Deltakarliste

Dato: 25. – 26. juni 2001
Stad: United World College i Fjaler i Sogn og Fjordane 
(sjå kart)

Målgruppe: Tilsette i bibliotek og skular i Norden

Arrangør: Foreningen Norden, Sogn og Fjordane og Hordaland fylkesbibliotek, NBF Sogn og Fjordane, Utdanningskontoret i Sogn og Fjordane, Opplæringsavdelinga i Sogn og Fjordane, Forum for bibliotekarar i vidaregåande skule i Sogn og Fjordane.

Kontaktperson: Siri Ingvaldsen  + 47 57737012, siri.ingvaldsen@uwc.net

Program
Måndag 25. juni
Møteleiar: Erling Bergan
1200  Registrering og innkvartering
1230 Lunsj
1330 Velkommen og opning 
– Solveig Bjordal, fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane
1345 Biblioteket som læringsarena - ein didaktisk refleksjon kring mål, innhald og metode 
– Tove Pemmer Sætre, hovudbibliotekar ved Høgskolen i Bergen, initiativtakarar til ei ny bibliotekutdanning i Bergen.
Materiale vil vere klart seinare i haust. Vi vil då kome med informasjon om korleis ein kan få tak i dette.
1430 Kulturinnslag
1445 Biblioteksundervisning med fokus på den studerendes læreproces 
– Leif Lørring, rektor ved Danmarks Biblioteksskole.
1545 Kaffi og frukt
1615 Informationskompetens och användarundervisning - krav på bibliotekarie- och lärarrollen 
– Agneta Lantz, førstebibliotekar ved Linköpings Universitetsbibliotek, leiar for Centrum för biblioteks- og IT-pedagogikk
1730  Parallelle seminar:
a)  Livslang læring og bibliotekpedagogisk utdanning - NELL- og PIVS-prosjekta i Hordaland" 
–  Marit  Gro Berge, Leiar for PIVS-prosjektet ved Hordaland fylkesbibliotek, biblioteksjef ved Radøy folkebibliotek.
 b)  Ungdom og informationskompetence - fra klasseværelse til IT-baseret læring. Erfaringer fra Danmark
– Peter Gorm Larsen, konsulent ved  Danmarks bibliotekskole. 
A virtual playground   Søg effektivt på nettet
c)  Folkeopplysning i nettalderen 
– Arild Wærness, Mediesenteret ved  Høgskolen i Bergen. Utviklar nettbasert undervisning og tilrettleggjer  nettsidene ved mediesenteret. 

Ressursside
d)  From user education to information literacy skills learning
– Lisa Ninnikangas. Informasjonsspesialist og bibliotekrådgjevar ved  Lighthouse Consulting i Finland. 
1830 Middag
Etter middag: 
1)  Fisketur på Dalsfjorden
2)  Fjelltur 
3)  Tur til Nordisk kunstnarsenter Dalsåsen og Klokkargarden, barndomsheimen til diktaren Jakob Sande 
4)  Omvising på Røde Kors Nordisk United World College, bruk av symje- og terapibassenga, uformell samling i kulturhuset på Haugland.

Tysdag 26. juni
Møteleiar: Anne Marie Holsvik
0730 Frukost
0830 Frå søk til bruk - kva skal til for at elevar/studentar skal mestre informasjonssøkeprosessen?
– Elisabeth Rafste, Høgskolen i Agder, Insitutt for nordisk og mediefag. Arbeider med ein doktorgradsavhandling om bibliotek som pedagogisk ressurs.
0930 Kulturinnslag
0945  Hur bedriver vi brukerundervisning i Sambiblioteket - vägledning i informationssökning för distansstudenter och andre brukare. Sambiblioteket i Härnösand 
– Celia Hamilton og Bodil Wik, bibliotekarar ved Sambiblioteket, ei integrering av Stadsbiblioteket i Härnösand og Mitthögskolans bibliotek i eitt bygg. Årets bibliotek i Sverige. 
PowerPoint-presentasjon av biblioteket
  
(NB! - svært lang nedlastingstid)
1030  Kaffi, te og kjeks. Pakking og utsjekking.
1100 Parallelle seminar (for linker til tekst m.m., sjå under program for mandag)
a) Livslang læring og bibliotekpedagogisk utdanning - NELL - og PIVS-prosjekta i  Hordaland" 
– Marit Gro Berge
b) Ungdom og informationskompetence - fra klasseværelse til IT-baseret  læring. Erfaringer fra Danmark 
– Peter Gorm Larsen
c) Folkeopplysning i nettalderen
– Arild Wærness
d) From user education to information literacy skills learning
– Lisa Ninnikangas. 
1145 Lunsj
1230 Kva rolle skal biblioteket ha i framtidas utdanning? 
- Roger Ingebrigtsen, statssekretær i Kulturdepartementet
1300-
1330
Avslutning

         

Presentasjon av foredragshaldarar og møteleiarar.

Deltakarliste

 

 

Sist oppdatert 30.08.01
av Anja Angelskår Mjelde,
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek