I høve "Veka for vaksne si læring" 15.-20. oktober 2001, med mottoet 
"Læringsarenaer - lær der du er" bed Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og 
Vaksenopplæringsforbundet i Sogn og Fjordane inn til konferanse:

Biblioteket som læringsarena

Måndag 15. oktober kl. 10.00-15.00 i Førdehuset

kl. 10.00

Velkomen
v/ leiar i Vaksenopplæringsforbundet i Sogn og Fjordane (VOFO), Aslak Svardal
kl. 10.10 Offisiell opning av Veka for vaksne si læring
v/ Statens utdanningsdirektør i Sogn og Fjordane, Bjørn Lied Tønnesen
kl. 10.30 Kunstnarleg innslag
v/ Øyvind Lyslo
kl. 10.40 Ny tid, nye undervisningsformer
v/ høgskulelektor Marit Solheim, Høgskulen i Sogn og Fjordane
kl. 11.30 Pause
kl. 11.40 Livslang læring - ei utfordring for biblioteka
v/ fylkesbiblioteksjef i Hordaland, Ruth Ørnholt
kl. 12.30 Lunsj
kl. 13.30 Biblioteket i framtida. Er kommunane og fylket vårt budde på kunnskapssamfunnet?
v/ leiar av hovudutval for kultur, Velaug Veum,
leiar av hovudutval for opplæring, Tryggve Lillestøl og 
fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane, Solveig Bjordal
kl. 14.15 Ordskifte
kl. 15.00 Avslutning
 

Målgruppe:

 

Bibliotektilsette, friviljuge lag og organisasjonar, vidaregåande skular, alle kultur- og oppvekstetatar i kommunane og fylket, kommune- og fylkespolitikarar, byråkratar og alle andre interesserte.

Konferanseavgift, inklusive lunsj: kr. 500,- til bankkonto 3700.20.56578
Påmeldingsfrist: 4. oktober
 

Påmelding til: 
VOFO, Postboks 486, 6803 Førde. Telefaks: 57 82 00 54, tlf. 57 82 60 50
e-post: sogn.fjordane@vofo.no eller vofosfj@frisurf.no 

eller:
Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800 Førde. 
Faks: 57 72 18 93, Tlf. 57 72 18 80, e-post: bjorg.torkveen@sf-f.kommune.no 

 

 

Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800 Førde, http://www.sf.fylkesbibl.no 
Tlf: 57721880, Faks: 57721893, E-post:admin@sf.fylkesbibl.no
Sist oppdatert 13.09.01 av Anja Angelskår Mjelde