Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

 

Heim

Hovudside 
kurs

Tidlegare
kurs/møte

 

Datakortkurs hausten 2002

Fylkesbiblioteket arrangerar i haust/vinter kurs i fire av Datakort-modulane.

Tidspunkt:

Tysdag 

26. november  

kl. 10-15 

Modul 1

Grunnleggjande IT-forståing

Måndag

2. desember

kl. 10-16

Modul 2 

Bruk av datamaskin og operativsystem

Måndag

9. desember 

kl. 10-16

Modul 4 

Rekneark

Måndag 

16. desember 

kl. 10-16

Modul 7

Internett og e-post

Dessverre blei det mykje måndags-kurs her, men her måtte ein tilpasse seg til når det var ledige kurslokale.

Pris: 

Kursa er gratis. 
Deltakarane betaler sjølv lunsj, og kurshefte. Samlehefte for alle 4 modulane: kr 350,-, enkelthefter: modul 1 og 7 : 75,- pr stk, modul 2 og 4: 100,- pr stk. 
Ein kan søkje fylkesbiblioteket om å få dekka reiseutgifter.

Stad:

Førde, Concord-bygget (Høgskulen sine lokale)

Det er Øko-Data som vil halde kursa for oss.

Datakortet er eit kompetansebevis for datamaskinbrukarar. Nivået for Datakortet er lagt på det ein vanleg brukar bør kunne, uavhengig av bransje.

Kursa fylkesbiblioteket arrangerar dekkjer pensum i fire av modulane til Datakortet, og inkluderer ikkje datakorttest. Dette vel ein sjølv om ein vil gjennomføre. Testen kan tas i Førde eller på lokale testsenter.  

Du kan lese meir om datakortet på http://www.datakortet.no

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med Anja Angelskår Mjelde, e-post anjam@sf.fylkesbibl.no, direktetelefon 57 72 18 87.

Påmelding til fylkesbiblioteket innan 4. november 2002.

Påmeldingsskjema

 


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 30.09.02 , av Anja Angelskår Mjelde