Bibliotekdagane 2004
28.-29. september, Bergen

Program
Praktisk/Påmelding

I år arrangerar vi Bibliotekdagane i Bergen, og første dag vil vere felles med bibliotekfolk frå Hordaland. 

Program (med atterhald om endringar)

Tysdag 28. september 
1200 Felles lunsj med bibliotekfolka frå Hordaland
1300 Velkommen og presentasjon av felles møtelyd
v/Solveig Bjordal og Ruth Ørnholt
1315 Vestlandssamarbeid innan kultur og idrett
v/Ingebjørg Astrup
1345 Vestlandssamarbeid innan biblioteksektoren 
v/Ruth Ørnholt. Spørsmål og diskusjon
1400 Pause
1415 Litteraturformidling i pose og sekk 
v/Helge Skurtveit og Anne Sagen. Forfattaren Ragnfrid Trohaug.
Spørsmål og diskusjon
1500 Pause med kaffi/te/forfriskingar
1520 Ein institusjon på veg ut? Visuell profilering av norske folkebibliotek
v/Inger Høi
1600 Faglege bilete frå IFLA 2004 i Argentina og FLA 2005 i Oslo
v/Ruth Ørnholt og Lena JensenI
1620 Digital og Sosial, Nasjonal IT-konferanse 10.-12. november 2004, 
v/Lena Jensen
1630 Oppsummering og avslutning 
v/Solveig Bjordal
1645 Pause
1700-1800 Årsmøte i NBF Sogn og Fjordane
1900 Felles middag på hotellet

 

Onsdag 29. september
0900 Den kulturelle skulesekken i Sogn og Fjordane
v/prosjektleiar Margrethe Henden Aaraas og Svanhild Oppedal. 
Spørsmål og diskusjon
1000  Kaffi/utsjekking
1020  Samrådsmøte
1200 Lunsj
1300 Besøk Bergen off. bibliotek
1500 Slutt

 

Praktisk/Påmelding

Vi skal vere på Bergen Scandic City / Bergen Kongressenter, Håkonsgaten 2-7. Meir informasjon om hotellet finn ein i brosjyra deira (pdf-fil).

Prisar for møte/opphald: 

Heile møtet (inkl. lunsj begge dagar, middag, overnatting), kr. 1545,- 

For dei som ikkje deltar begge dagar/ikkje overnattar:
Kun møte tysdag, inkl. lunsj, kr. 345,-
Middag tysdag, kr. 280,- 
Kun møte onsdag, inkl. lunsj, kr. 345,-

NB! Kvar enkelt gjer opp med hotellet - kontant eller med kredittkort.

Påmeldingsfrist: 13. september


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 26.11.04 , av Anja Angelskår Mjelde