Tilbake

Pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder

Udvekslingsprojekt mellem Norge og Danmark

- støttet af EU-programmet Leonardo Da Vinci

Du kan læse om projektets baggrund og rammer her. Du kan også vælge at gå direkte til rejsedagbogen og det faglige indhold for den udvekslingstur som allerede er blevet afviklet i høsten 2003.Baggrund

I mai 2003 fik biblioteket ved Røde Kors Nordic United World College og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek tilskud til et MOBILITETSPROJEKT via EU-programmet Leonardo Da Vinci

Læs mere om den faglige baggrund her.

Formål

Udvekslingsprojektet vil udvikle en fælles platform eller forståelse af god praksis inden for biblioteksdidaktik, dvs. pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder.

Formålet er at forbedre servicen overfor brugerne af forskellige informationsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner, f.eks. biblioteker og skoler – specifikt med henblik på at udvikle brugernes informationskompetence som et redskab i livslang læring.

Både biblioteks og uddannelsessektoren eksperimenterer og forsøger pt. at dække behovet for videndeling på området. Vi kan f.eks. nævne et stort nordisk projekt under Nordinfo: NORDINFOLIT, som er et projekt om standardisering af informationskompetence.

Målene for den enkelte deltager i projektet er bl.a.

  • At udvikle viden og kompetencer (egne ideer, teorier og praktiske erfaring) inden for biblioteksdidaktik / pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder.

  • At få internationale kontaker og skabe et fagligt netværk som forhåbentligt rækker ud over projektets rammer.

Indhold

I høsten 2003 rejste seks bibliotekarer og lærere til Danmark, læs om deres oplevelser i rejsedagbogen. Eller gå direkte til det faglige indhold. Du kan også se hvordan programmet var sammensat sidst.

Her følger en skabelon over hvordan udvekslingen forløber:

Før ...

Før udvekslingsbesøget vil vi have et forberedende møde med praktiske informationer men også en diskussion af deltagernes erfaringer inden for temaet biblioteksdidaktik og deres forventninger til udvekslingsprojektet. Mødet finder sted 2-3 uger før afrejse.

Under ...

Vi vil i samarbejde med vores danske partnere sammensætte et fagligt program som bedst modsvarer deltagernes ansættelsessted, erfaring og forventninger.

Vi tilstræber at møde fagfolk fra en anden type institution, organisation eller virksomhed end den deltagerne selv kommer fra.

Der vil selvfølgelig blive mulighed for at være turist og opleve dansk kultur i lag med nye og gamle kollegaer fra Sogn og Fjordane.

Efter ...

Efter udvekslingsbesøget vil vi afholde et møde med evaluering og formidling af udvekslingsbesøget og diskussion af mulige fremtidige projekter med kollegaer i Danmark og det øvrige Europa.

Målgruppe

Undervisende bibliotekarer, lærere og andre informationsmedarbejdere med interesse i biblioteksdidaktik, (gerne praktisk eller administrativ erfaring).

Alle, uanset sektor, er velkomne i projektet.

Tid

Udvekslingsbesøget – af en uges varighed - vil finde sted i uge 40. Vi rejser fra Bergen søndag den 28. september på kvelden og returnerer til Bergen fredag den 3. oktober på kvelden.
Desuden må du deltage i et forbedende møde den 15. september og et evalueringsmøde den 29. oktober.

Pris og påmelding

Udvekslingen i høsten 2003 havde en brugerbetaling på 3000 nok. Prisen for anden udsending er usikker. Tag gerne kontakt med Siri Ingvaldsen (se kontaktperson) hvis du er interesseret.

Status

Pt. Har vi afviklet første udsendingsrunde i høsten 2003 – se rejsedagbogen.

DER ER FORTSAT BEVILGET MIDLER TIL AT FIRE PERSONER KAN REJSE TIL DANMARK. TAG VENLIGST KONTAKT HVIS DU ELLER DIN INSTITUTION ER INTERESSEREDE.

Arrangører

Røde Kors Nordic United World College i samarbejde med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.

Kontaktperson

Siri Ingvaldsen, tlf. 57 73 70 12, siri.ingvaldsen@uwc.net

 

 

Sist oppdatert 01.12.03 , av Anja Angelskår Mjelde, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek