Nordisk konference om pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder

Den kvalifiserte informasjonssøkaren

Verkstad for lesestimulering og informasjonskompetanse


[NB! Konferansen er no gjennomført, og oppdatert informasjon finn du her.]


Trenger du ny inspiration

  • i brug af bibliotek i skole og undervisning?

  • undervisning i informations-søgning?

  • ideer til udvikling af læsestimulering og informationskompetence?

Så har du chancen til at lade Elisabeth Tallaksen Rafste og Agneta Lantz samt kollegaer fra Norden inspirere dig på høstens konference den 23. og 24. oktober på Vesterland i Sogn og Fjordane.

Arrangører

Arbejdsgruppen bag konferencen består af repræsentanter fra en række forskellige organisationer og institutioner: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Røde Kors Nordic United World College, Opplæringsavdelinga og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Faggruppen for biblioteksundervisning i Danmark og Forum for bibliotekarer i vgs. I Sogn og Fjordane.

Støtteydere

Konferencen er støttet af Foreningen Norden, Opplæringsavdelinga og Kulturavdelinga i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkesbibliotek.

Baggrund

Den nordiske konference "Biblioteket som pedagogisk ressurs – frå brukaropplæring til biblioteksdidaktikk" blev afholdt på Haugland i 2001. Nu kommer der en opfølgning:

Vi oplever i vores daglige arbejde at biblioteksdidaktik – eller pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder - er et spændende område i rivende udvikling. Der er således sket meget siden 2001. På baggrund af erfaringerne fra sidste konference er den foreløbige ide at skabe et intenst forløb for forholdsvis få deltagere – hensigten er at hæve deltagernes faglige udbytte gennem muligheden for selv at bidrage aktivt.

Læs mere om opfølgningskonferencens faglige baggrund her.

Nordisk perspektiv

Vi ser et behov for at skabe faglige fora for bibliotekarer, lærere og andre informationsmedarbejdere som arbejder praktisk og teoretisk med pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder. Behovet udtrykker sig både i form af faglige/sociale arrangementer som konferencen, men også faglige netværk for personlig kompetenceudvikling og fortsat videndeling på nationalt og internationalt plan.

Vi håber at hente deltagere fra hele Norden fordi såvel biblioteks- som skolevæsen har mange fællestræk i de nordiske lande. Landenes kultur, sprog og værdinormer tilpas ens og tilpas forskellige til at man både kan finde et godt samarbejdsgrundlag sideløbende med nye og inspirerende indfaldsvinkler.

Desuden håber vi at deltagerne vil finde det interessant at drøfte mulighederne for fremtidige udviklingsprojekter inden for rammerne af EU-programmet Leonardo Da Vinci.


Indhold

Vi ønsker at indholdet bliver et samspil mellem forskning, teorier og praktiske erfaringer. Det faglige indhold sikres dels af fagligt kompetente foredragsholdere fra Norden dels af deltagerne selv. Deltagerne forventes aktivt at bidrage med formidling af egen viden og erfaringer.

Under konferencen vil deltagerne forhåbentlig skabe gode personlige kontakter. Forbindelser vi mener er vigtige for det solide varige samarbejde som vi håber konferencen kan grundlægge.

Nogle stikord for konferencens faglige indhold er: tilrettelæggelse af læringsmiljøer, biblioteksdidaktik, bibliotekarens rolle som underviser og vejleder, samarbejde mellem faggrupperne – bibliotekar, lærer og andre informationsmedarbejdere, planlægning af undervisning i informationssøgning, brug af IKT i undervisningen, kildekritik og studieteknik ect.


Program

Elisabeth Rafste og Agneta Lantz skal sammen stå for det faglige program og afvikle verkstader begge dage. Programmet består af foredrag om formiddagen og gruppearbejde og diskussioner om eftermiddagen.

Her er det ferdige programmet.

Elisabeth Tallaksen Rafste er førsteamanuensis, dr. polit.ved Høgskolen i Agder hvor hun underviser i pædagogik, bl.a. i lærerutdanningen, og er faglig ansvarlig for Skolebibliotekkundskab 1, fjernundervisning over Internet. Er spesielt optaget af læring og pædagogisk brug af skolebiblioteket i undervisningen. Hun er den første doktor inden for skolebiblioteksforskning i Norge med afhandlingen " Et sted å lære eller et sted å være? En case-studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket " fra 2001.

Agneta Lantz er filosofie doktor i pædagogik. Som forskende og praktisk udøvende pædagog/lærer og bibliotekar, har hun mangeårig erfaring i pædagogisk udviklingsarbejde med kobling til biblioteks- og IT området. Væsentlige interesseområder er kundskabsdannelse og lærende, kundskab og lærende i informationssamfundet, informationskompetence i teori og praksis informationssøgning som læreproces samt udvikling af bibliotekarer, lærere og informatørers pædagogiske roller samt fjernundervisning og fleksibelt lærende.


Påmelding

Hvordan kommer man med? Send venligst dette påmeldingsskema til nedenstående kontakt. Du finder påmeldingsskemaet her (word) eller her (pdf).

Påmeldingsfrist er den 3. oktober, påmelding er bindende.


Målgruppe

Vi forventer 30 deltagere med særlig interesse og erfaring i pædagogisk brug af biblioteker og informationskilder f.eks. bibliotekarere, lærere, informationsmedarbejdere fra alle nordiske lande.

Vi håber på deltagere fra forskellige faggrupper, sektorer og nordiske lande for at opnå en tværfaglig / international synergieffekt.


Tid: Arrangementet finder sted torsdag den 23. og fredag den 24. oktober 2003. Der vil være mulighed for ankomst og et lille faglig program onsdag den 22. på kvelden.

Sted: Vesterland, lidt uden for Sogndal. Se www.vesterland.no

Pris: Påmeldingsafgiften er 500 NOK. Deltagerne betaler rejse, kost og logi.

Priser for opholdet på Vesterland:

Fuld forplejning fra onsdag aften til fredag eftermiddag: 
Hytte med 2 soverom for 2 pers, dele bad, pr. pers: 1570 NOK  
Lejlighed med 1 soverom for 1 pers., eget bad: 1950 NOK

Fuld forplejning fra torsdag morgen til fredag eftermiddag: 
Hytte med 2 soverom for 2 pers, dele bad, pr. pers: 1010 NOK 
Lejlighed med 1 soverom for 1 pers., eget bad: 1195 NOK 

Hvis man ikke bor på Vesterland: 320 NOK for forplejning pr dag 


Status: 12.08.03: Vores to dygtige foredragsholdere arbejder med programmet og logistiske ting er under planlægning.


Kontaktperson:

Yderligere spørgsmål er meget velkomne, kontakt venligst Lise Alsted Henrichsen,
E-post: lise.alsted@uwc.net, Tlf: 57 73 70 12 / 993 96 267

 


Sist oppdatert 25.11.03 , av Anja Angelskår Mjelde, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek