Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

 

Heim

Kurs og møte

2004 -haust
2004- vår

2003 - haust

2003 - vår

2002 - haust

2002 - vår

2001 - haust
2001 - vår

 

 

Tidlegare kurs og møte

2006

Møte for bokpratarar

Målgruppe: Bokpratarar i fylket og bibliotektilsette som arbeidar med litteraturformidling for barn og unge
Tid: Veke 12
Stad: Førde
Pris: Gratis. Lett servering.
Kontaktperson: Anne SagenUtstilling i biblioteket
Arr. i samarbeid med NBF Sogn og Fjordane
Målgruppe: Bibliotektilsette
Kurshaldar: Rand Mette Aalberg
Tid: Tysdag 28. mars, kl. 10.00-17.00
Stad: Førdehuse, Peisestova
Pris: Kursavgift kr. 1.200.-, for NBF-medl.: 900,-
Prisen inkl. lunsj, kursmateriell og kompendium
Randi Mette Aalberg er dekoratør og dagleg leiar i firmaet Adek som arbeider med utstillingar og vareeksponering. Ho har tidlegare halde fleire kurs for bibliotektilsette og fått god omtale for desse. Med seg til kurset har ho mykje dekormateriell og praktiske hjelpemiddel til utstillingar, dette kan seinare tingast frå Adek. Det vert og høve til å kjøpe direkte det som har vore nytta på kurset.
Program:
09.30  Kaffi og registrering
10.00 Teoretisk del: Trendar, prosessar, målgrupper, gjennomgang av kompendiet
12.00  Lunsj
12.45 Gruppearbeid med rettleiing undervegs og gjennomgang av gruppearbeida i plenum.
17.00 Slutt
Kontaktperson: Gunnvor Schei
Påmeldingskjema NB! Bindande påmelding innan 17. mars.Regionmøte for Indre Sogn

Målgruppe: Biblioteksjefane i Indre Sogn
Frå fylkebiblioteket deltar Solveig Bjordal, Gunnvor Schei og Anne Sagen
Tid: Mandag 3. april kl. 11.00-14.15
Stad: Luster
Pris: Gratis, fylkesbiblioteket spanderer lunsj
Kontaktperson: Solveig BjordalRegionmøte for Ytre Sogn og Sunnfjord

Målgruppe: Biblioteksjefane i Ytre Sogn og Sunnfjord
Frå fylkebiblioteket deltar Solveig Bjordal, Anja A. Mjelde og Anne Sagen
Tid: Fredag 21. april, kl 11.00-14.15
Stad: Askvoll
Pris: Gratis, fylkesbiblioteket spanderer lunsj
Kontaktperson: Solveig BjordalRegionmøte for Nordfjord

Målgruppe: Biblioteksjefane i Nordfjord
Frå fylkebiblioteket deltar Solveig Bjordal, Anja A. Mjelde og Ingrid Dræge
Tid: Onsdag 19. april, kl 12.00-15.15
Stad: Stryn
Pris: Gratis, fylkesbiblioteket spanderer lunsj
Kontaktperson: Solveig BjordalBruk av internett - med spesielt fokus på dei større søkemotorane og dei mange ulike tenestene deira 
AVLYST! 

Målgruppe: Bibliotektilsette i folkebibliotek og vidaregåande skule
Kurshaldar: Roar Storleer, UBiT, SUS- INFOSØK
Tid: Mandag 22. mai, 10.00 -15.30. Kaffi/te/kringle frå 9.30. Lunsj ca 12.15
Stad: Fagskulen i Førde (tidl. Førde tekniske fagskule). Biblioteket 2. etg.
Korleis finne fram: Ta av frå Hafstadvegen mellom Skeidar og Farsund bygg (det er busstopp rett ved, utanfor Berge&Co, også ein rett forbi Farsund bygg), kjør/gå rett fram til ein er nesten i fjellveggen. Her går veien opp på ein "rampe" til ein parkeringsplass. Gå inn inngangen her - kursrommet er heilt i enden av korridoren, rett fram.
Pris: 300,- inkl. kompendium og enkel lunsj
UBiT presenterer kurset slik: "Internetts inntog i informasjonssamfunnet har åpnet for helt nye muligheter for å lagre, distribuere og bruke informasjon. Nettet, som er nåtidens største informasjonsleverandør legger i mange henseende premissene, og det stilles store krav til brukerne om hvordan en finner fram til ønsket informasjon og ikke minst det å kunne vurdere informasjonens kvalitet og ekthet. Dette kurset er et kurs med fokus på de store søkemotorene (Google, Yahoo!, AltaVista m.fl.) og alle spesialtjenestene som de etterhvert tilbyr." Meir info om kursinnhaldet: http://www.ub.ntnu.no/opplaring/infokval.html
Kontaktperson: Anja Angelskår Mjelde


 

Fylkeskonferanse om lesing og DKS

Tid: 6.-7. september
Stad: Førde

For første gong vil satsingane Gi rom for lesing og Den Kuturelle skulesekken gå saman om å gjere noko. Det blir stor konferanse i Førde 6. og 7. september. Målet med konferansen er å spreie idear, ny kunnskap, bidra til erfaringsdeling, samarbeid og inspirasjon. Første dag av konferansen vil handle mest om Den kulturelle skulesekken, men med fokus på lesestimulering der det høver. Andre dag har vi mykje spennande å by på om lesing, litteratur og formidling. Gode tiltak i fylket skal fram i lyset. Som krydder får vi oppleve magiske forteljingar og elever som tolker Ibsen på eigen måte. 

Arbeidsgruppa bak konferansen er Forum for leselyst. Vi er ei gruppe sett saman av representantar frå folkebibliotek, skule, biblioteka i skulane, fylkesbiblioteket og dei to store satsingane som har så mykje å seie for at vi har fått ny optimisme i lesestimuleringa, Gi rom for lesing og DKS. Velkomen! 

Program og påmeldingsskjema ligg på nettsidene til fylkesmannen 

Påmeldingsfrist 15. juni.

Kontaktperson på fylkesbiblioteket: Anne SagenBibliotekdagane 2006
Målgruppe: Bibliotektilsette 
Tid: 12.-13. september
Stad: Årdal
Pris: Ikkje fastsett
Arrangør: Fylkesbiblioteket og NBF avd. Sogn og Fjordane
Program
Kontaktperson: Solveig BjordalÅrets barne- og ungdomsbøker

Målgruppe: Bibliotektilsette, barnehagetilsette og lærarar
Kurshaldar: Ibby Norge – Barnebokforum
Tid: Tysdag 5. desember og onsdag 6. desember
Stad: Førde og Sogndal
Pris: 500,- inkl. lunsj og kaffi/te
Ein gjennomgang av dei fleste av dei nye barne- og ungdomsbøkene. Bøkene vert inspirerande presentert med humor, eit kritisk blikk og tips om korleis bruke bøkene. 
Program og påmelding
Kontaktperson: Anne SagenKva er eit godt bibliotek?
AVLYST! 
Målgruppe: Biblioteksjefar/bibliotektilsette
Kurshaldar: Bente Dammen, biblioteksjef i Osterøy kommune
Tid: Byrjinga av desember, kl 10.00-15.30
Stad: Førde
Pris: Ikkje fastsett 

Ein dag med blanda fagstoff, motivasjon, arbeidsglede, nettverksbygging og erfaringsdeling.
Tema: 
Kva er eit godt bibliotek i ein mindre kommune? Stikkord: Lokale? Personale? Tilgjengeligheit?
Korleis gje eit godt bibliotektilbod med små ressursar? Stikkord: Felles katalog med andre bibliotek - skolebibliotek? Rutinar - forenkling, forbetring? Medieval - kan andre gjera det? Å drukna i kulturfondbøker? Å frigjera seg frå budsjettet. Kva er god service? Medarbeidarar (Gøy på jobben, det gode arbeidsmiljø, mitt ansvar?) Brukarane
Korleis gjere tilbodet kjend - utan ressursar?

Kontaktperson: Ingrid Dræge

 

 

 

Våren 2005:

Hausten 2005:

 

 
Hausten 2004:
Våren 2004:

 


 
Hausten 2003:

 


Våren 2003:
 • 1. april
  Møte om Prosjektet "Bokbussen hentar inn fortida – eit digitalt fotoprosjekt i Sogn og Fjordane". Møte for biblioteksjefane i bokbusskommunane. Invitasjonsbrev

 • 22. mai
  Kurset "Internett som arbeidsverktøy for å finne stoff til prosjektoppgaver" v/Anett Kolstad, Prosjekthjelpen. Søkemetodar, kjeldekritikk, kvalitetssikra nettstadar, lesestimulering på nett. Les meir / påmelding.

 • 28. mai
  Møte om bibliotek og internasjonalisering. 
  Skei. Arrangørar er Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Røde Kors Nordisk United World College.
  Les meir / påmelding

[Opp]

Hausten 2002:
Dato Stad Kurs/møte
29. november Førde, 
Rica Sunnfjord Hotell
Barnebokmøte
Meir informasjon og påmelding

26. november
2.desember
9.desember
16. desember
Concord-bygget (HSF), Førde Datakort-kurs
Modul 1 - Grunnleggjande IT-forståing
Modul 2 - Bruk av datamaskin og operativsystem
Modul 4 - Rekneark
Modul 7 - Internett og e-post
Meir informasjon og påmelding

[Opp]

Våren 2002 

Dato

Stad

Kurs/møte

6. og 7. februar Førde/
Concord
Kurs i Mikromarc 2
Dag 1 for nybyrjarar i katalogisering/Mikromarc 
Dag 2 for dei som har litt kjennskap til katalogisering og gjerne har brukt Mikromarc(1) tidlegare. 
Meir informasjon
4. og 5. juni Sogndal/
Solvorn
Bibliotekdagane i Sogn og Fjordane 2002.
Tema i år er lokalhistorie. 
Meir informasjon og program

[Opp]

Hausten 2001
Dato Stad Kurs/møte
3.-4. september Stryn

Bibliotekdagane 2001: "Det dynamiske bibliotek", om samlingsutvikling og samfunnskontakt. Program m.m.

15. oktober Førde Biblioteket som læringsarena. Program
Arranagørar er Voksenopplæringsforbundet (Vofo) og Fylkesbiblioteket.
26. november

 

Førde/
Sunnfjord
hotell
Barnebokmøte. Forelesningar om årets barne- og ungdomsbøker. Ein lokal bokhandlar stiller ut alle årets nye bøker. Meir informasjon   
AVLYST!
(pga. flyproblem)
27. november Førde/
Sunnfjord
hotell
Kurs i litteraturformidling til barn og unge. 
Meir informasjon 
4. desember Førde Litteraturorientering med Aud Nordgarden Grimstad, som er engasjert av Norsk kulturråd for å drive litteraturformidling. Les meir om prosjektet
Nærare kursinfo 

[Opp]

Våren 2001 

Biblioteket som pedagogisk ressurs
Nordisk konferanse om brukarrettleiing i bibliotek, Fjaler 25. -26 . juni 2001
Program, foredrag, deltakarliste m.m.

[Opp]


Sogn og Fjordane fylkesbibliotek, Førdehuset, 6800  FØRDE. 
Tlf. 57 72 18 80, faks: 57 72 18 93, e-post: admin@sf.fylkesbibl.no
Fjernlån:  tlf. 57 72 18 84, faks: 57 72 18 93, epost: sofjbib@sf.fylkesbibl.no

Sist oppdatert 11.01.07 , av Anja Angelskår Mjelde